Proiectul Divin, Liturghia și... Sufletul

„Pretutindeni, în jurul nostru, se află dovezi copleșitoare ale unui proiect divin inteligent și binevoitor...concepția ateistă mi se pare lipsită de sens încât nici nu o pot exprima în cuvinte".

William Thomson (Lord Kelvin) (1824-1907),

Este binecunoscut pentru forma riguroasă pe care a dat-o științei termodinamicii și pentru formularea primei legi a acesteia ( propusă inițial de Joule) și a celei de-a doua legi, folosind o terminologie precisă. Ambele legi conferă însă evoluției, un cadraj neștințific. A descoperit scara temperaturii absolute, ale cărei unități au primit numele de „grade Kelvin", în cinstea sa. A patentat în timpul vieții 70 de invenții. S-a manifestatat având o credință puternică în Dumnezeu.

***

„Dumnezeu este în biserică, în cadrul ceremonialului Dumnezieștii Liturghii, acolo «în casa Tatălui Meu», acolo unde ni se dă plenar și de unde ne cheamă: «Luați mâncați, acesta este trupul Meu...». Beți dintru acesta toți, acesta este sângele Meu... ". Important este să ieșim din casă ca Zaheu vameșul, să-L întâmpinăm. IISUS ESTE LÂNGĂ NOI, TRECE PE CALE, e într-un loc anume unde și de unde ne cheamă. Promptitudinea răspunsului nostru reprezintă toată cheia destinului nostru. Zaheu a dovedit-o și s-a mântuit. Rămâne să vedem, dacă și cum, putem și noi s-o dovedim ". „Lumină Lină" - nr:1, 2008, New York.

Prof. dr. Teodor Damian (1951-), Preot, profesor universitar, poet român, eseist de factură creștin -ortodoxă, editor, important promotor cultural, stabilit în New York, SUA. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Este absolvent al Seminarului Teologic Neamț (1971), absolvent al Institutului Teologic București (1975), Master în Teologie, Princeton SUA, și doctor în Teologie (Fordham University, New York, 1993, și Universitatea București 1999 ), studii la Institutul Ecumenic, Bossey, Elveția, 1979-80, Universitatea din Lausanne, Elveția, 1980-83..

***

„Dumnezeule, nu mă lasă până ce nu voi fi reușit să iau forma pe care o aștepți de la mine. Nu mă arunca la grămada de fier vechi a sufletelor."

Paulo Coelho (1947 -),

P.S. „Roadele Duhului Sfânt sunt: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția; împotriva unora ca acestea nu este lege". (Galateni 5, 22-23)

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu