RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001

Distribuie pe:

Prefectul județului Mureș - dr.Lucian Goga, a aprobat raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2017, privind liberul acces la informațiile de interes public.

Raportul de evaluare internă, a fost prezentat de dl Ioan Iacob - consilier superior în cadrul Instituției Prefectului județului Mureș - compartimentul relații publice și apostilă din cadrul serviciului de monitorizare a instituțiilor publice și situații de urgență, responsabil de aplicarea nr.544/2001. În urma discuției avute pe marginea acestui raport, dl Ioan Iacob a făcut mai multe precizări privind furnizarea accesului la informații de interes public:

„Informația de interes public este orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației. Informațiile de interes public pot fi solicitate în scris sau verbal. Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea; informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public; numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului

Conform Legii nr. 544/2011, autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public, în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile, de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, dar și de volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. Dacă durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petițiilor. Informațiile de interes public se pot obține și în format electronic."

Potrivit prezentei legi, pentru informațiile solicitate verbal, funcționarii din cadrul compartimentelor de informare și relații publice au obligația să precizeze condițiile și formele în care are loc accesul la informațiile de interes public. Infor-mațiile solicitate pot fi furnizate pe loc.

Dacă informațiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informația de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute mai sus. Informațiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

În raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2017, privind liberul acces la informațiile de interes public, prezentat de către dl Ioan Iacob, sunt 144 de solicitări de informații de interes public, dintre care 130 au fost solicitate de către persoane fizice, și un număr de 14 persoane juridice. Cele mai multe au fost adresate verbal, în număr de 77, 18 pe suport de hârtie, iar 49 pe suport electronic. Cele mai multe informații, în număr de 119, au fost solicitate privind acte normative - reglementări, un număr de 16 privind utilizarea banilor publici, 3 informații au fost cerute despre modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice și un număr de 6 informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Din dialogul avut cu dl Ioan Iacob, rezultă faptul că, în urma aplicării procedurilor de acces la informații de interes public, activitatea specifică a instituției a fost foarte bună. Aprecierea se bazează pe considerentul că în cursul anului 2017, nu a fost nicio reclamație din partea cetățenilor și instituțiilor care au solicitat și primit informații de interes public, toate solicitările înregistrate au fost rezolvate favorabil.

Programul de lucru cu publicul la nivelul Instituției Prefectului - Județul Mureș este următorul:

• luni - miercuri 8.00 - 16,30

• joi 8.00 - 18,30

• vineri    8.00 - 14,00.

Publicul va fi primit în cadrul orelor de program menționate, la sediul Instituției Prefectului - Județul Mureș, din municipiul Târgu-Mureș, Piața Victoriei nr. 1, sala nr. 30.

Lasă un comentariu