CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI CULTIVATORILOR DE SFECLĂ DE ZAHĂR ,,BETA" LUDUȘ

Distribuie pe:

Convocarea Adunării Generale a membrilor Asociației Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr ,,BETA" Luduș

În conformitate cu dispozițiile legale și statutare, Consiliul director convoacă Adunarea Generală a membrilor Asociației Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr ,,BETA", Luduș pentru data de 1.02.2018, ora 11, la Sala ,,Romeo și Julieta" din Luduș (Str. 1 Mai nr. 34 - lângă fabrica de zahăr).

Pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a membrilor Asociației Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr ,,BETA", Luduș sunt înscrise spre dezbatere și supunere la vot următoarele subiecte:

1. Dare de seamă privind activitatea, precum și executarea bugetului de venituri și cheltuieli în anul 2017;

2. Aprobarea bilanțului contabil și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;

3. Alegerea președintelui Asociației, a membrilor Consiliului de Administrație și Comisiei de cenzori;

4. Modificarea Statutului Asociației, conform Hotărârii Adunării Generale;

5. Contractul de cumpărare și livrare sfeclă de zahăr din campania 2018-2019 și 2019-2020;

6. Stabilirea strategiei pentru anii 2018 - 2020 - propuneri;

7. Diverse.

În situația în care nu veți putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm ca persoana desemnată să se prezinte la ședința Adunării Generale a membrilor Asociației Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr ,,BETA" Luduș cu mandat de reprezentare.

Conform art. 19 din Statutul Asociației, la ședință este necesară prezența a 2/3 din numărul delegaților.

În cazul în care nu se vor întruni condițiile de validitate prevăzute de Actul constitutiv, coroborate cu prevederile Ordonanței nr. 26 din 30/01/2000, cu privire la asociații și fundații și ale Noului Cod Civil, se va organiza o ședință extraordinară la data de 09.02.2018, ora 11, la aceeași locație și cu aceeași Ordine de zi.

 

 

Lasă un comentariu