NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ! 31 ianuarie - termen limită pentru depunerea documentelor obligatorii pentru sprijinul cuplat

Distribuie pe:

Pentru obținerea sprijinului cuplat la sfecla de zahăr, până în 31 ianuarie trebuie depusă la APIA dovada comercializării unei producții minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură fiscală (pentru persoanele juridice) sau adeverință eliberată de fabrica de zahăr (pentru persoanele fizice).

Conform art. 50 al Ordinului nr. 619/2015, pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015, pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991, privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sprijinul cuplat pentru cultura de sfeclă de zahăr se acordă fermierilor activi care dețin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, înregistrat la DAJ, iar o copie a acestuia este depusă la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs.

Contractul se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetație, se constată respectarea condițiilor agrotehnice, suprafața culturii și asigurarea unei densități medii de cel puțin 6 plante/mp. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal de constatare semnat de reprezentanții DAJ, ai Federației cultivatorilor de sfeclă de zahăr și ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru sprijinul cuplat. Totodată, solicitanții trebuie să facă dovada comercializării unei producții minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură fiscală pentru persoanele juridice și pe bază de adeverință eliberată de fabrica de zahăr pentru persoanele fizice, care se prezintă la APIA, până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent. Pentru cultura înființată începând cu anul de cerere 2016, trebuie să facă dovada că utilizează sămânță certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002. Documentul oficial de certificare a lotului de sămânță, Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea ,,sămânță admisă pentru însămânțare", Buletinul de analiză oficială cu mențiunea ,,Necesar propriu" și ,,Interzisă comercializarea", documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene, într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE, ori eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate sau adeverința eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr se prezintă la APIA, până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent. Cantitatea minimă de sămânță necesară la hectar este de 0,9 UG.

 

Lasă un comentariu