SIMPOZIONUL NAȚIONAL „ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" „Ștăcula vremii", pentru veacul ce va să vie…

Prin organizarea Simpozionului Național „Alexandru Papiu Ilarian", mediul academic mureșean a inaugurat, oficial, Anul Centenarului, plasându-l sub imperativul neuitării înaintașilor, ale căror realizări de voință și conștiință au făcut posibilă scrierea, la 1 Decembrie 1918, a celei mai glorioase pagini de istorie românească.

Evenimentul, organizat de Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative a Universității „Petru Maior" din Târgu-Mureș (UPM) a avut loc marți, 23 ianuarie, în Aula Tudor Drăganu a Facultății, așezat fiind sub semnul tutelar al lui Alexandru Papiu Ilarian (1827-1877) - om al vremurilor sale, intuind semnele celor ce aveau să vină, cancelist la „Tabla Regească" târgumureșeană, jurist, lingvist, pașoptist, ministru român din Transilvania, în Guvernul Kogălniceanu, pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, membru titular al Academiei Române, intrat în conștiința posterității ca „părinte al patriei". Ardelean… „și punctum".

Manifestarea a reunit reprezentanți ai mediului universitar - UPM, Universitatea de Medicină și Farmacie, Universitatea „Dimitrie Cantemir", Universitatea Babeș- Bolyai - extensia Târgu-Mureș, lideri ai unor organizații și asociații culturale și cultural-patriotice, studenți - membri ai Asociației ELSA Târgu-Mureș (afiliată la Asociația Europeană a Studenților în Drept), un auditoriu atent, receptiv și interesat - constituind, după cum aprecia decanul Facultății, conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu , un eveniment unic în istoria Universității. „Oamenii de cultură merită și trebuie să fie omagiați", declara, la rândul său, rectorul UPM, prof. univ. dr. Călin Enăchescu, pentru un parteneriat activ între universitățile mureșene, bazat pe susținerea ideii de cultură, pronunțându-se și rectorul UMF, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei: „Constat că mai există resurse pentru ca oamenii să se adune pentru o idee, iar în Ardeal, românismul, istoria, cultura se scriu cu altfel de penițe, cu o brazdă mai adâncă". Revendicat de istorici, juriști și filologi deopotrivă - remarca prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, președintele Senatului UPM - „Alexandru Papiu Ilarian, unul dintre fondatorii Academiei Române, poate fi considerat și unul dintre fondatorii patriei, inițiator al unui veritabil proiect al națiunii, bazat pe aspirația spre unitate a românilor".

Referindu-se la îndelungata și prodigioasa colaborare cu UPM, președintele Societății Culturale „Alexandru Papiu Ilarian" (din comuna mureșeană cu același nume), prof. Petru Nemeș, a prezentat cel mai recent număr al revistei „Tezaur", publicație ce cuprinde comunicările susținute în cadrul numeroaselor simpozioane organizate în parteneriat cu UPM, pe diverse aspecte din opera și activitatea lui Alexandru Papiu Ilarian. De asemenea, profesorul Nemeș a făcut publică decizia organizației pe care o conduce de a dona Universității, bustul lui Alexandru Papiu Ilarian, operă realizată de sculptorul Ioan Grama.

„Să nu ne uităm înaintemergătorii!"- a fost îndemnul lansat în cadrul reuniunii de către scriitorul și publicistul Lazăr Lădariu, președintele ASTREI mureșene, redactorul-șef al cotidianului „Cuvântul liber", deslușind, în opera înaintemergătorului omagiat, „mesaje de dincolo de timp, de dincolo de morminte, ale unui profesor al nostru de conștiință națională, de istorie, de limbă, de patriotism, de naționalism curat, luminat, tradițional, ardelenesc".

Despre semnificația evenimentului au vorbit prof. univ. dr. Lucreția Dogaru, prof. univ. dr. Lucian Chiriac, ing. Varo Levente - primarul comunei Papiu Ilarian, prof. Mircea Dorin Istrate - președintele Ligii Scriitorilor Români - Filiala Mureș, prof. Dimitrie Poptămaș - președintele Fundației Culturale „Vasile Netea", jrs. Ioan Berța - președintele filialei mureșene a Societății Cultural - Patriotice „Avram Iancu", subliniind, în esență, nevoia de promovare a valorilor culturii și spiritualității, prin cooperarea tuturor actorilor implicați.

În același context al „îndeplinirii datoriei față de înaintași", manifestarea de marți a prilejuit lansarea volumului Viața, operele și ideile lui Georgiu Șincai - Discurs de recepție la Academia Română al lui Alexandru Papiu Ilarian, Editura Universitară, București, 2017, lucrare îngrijită și prefațată de conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu de la UPM. „Aplecarea asupra destinului tragic al lui Șincai conferă vorbelor cronicarului sensul cel mai profund: Nu sunt vremurile sub om, ci bietul om sub vremuri ", observa, în cuvântul său, publicistul Lazăr Lădariu. Ni se propune - era de părere prof. univ. dr. Vasile Dobrescu - „un discurs științific, de ținută academică, o trimitere la istorie, la repunerea în circulație a ideilor lui Șincai, așa cum noi vrem să facem din Alexandru Papiu Ilarian un monument de conștiință națională".

În cadrul evenimentului, decanul Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative, conf. dr. Daniela Ștefănescu, și președintele Societății Culturale „Alexandu Papiu Ilarian", prof. Petru Nemeș, au semnat Protocolul de Onoare între cele două entități, pentru promovarea culturii juridice, înălțarea și găzduirea bustului lui Alexandru Papiu Ilarian, dezvelit cu această ocazie.

Un proiect cu finanțare europeană, câștigat de UPM și pus în operă prin strădania și temeinica lucrare a conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu s-a concretizat în inaugurarea, cu prilejul simpozionului de marți, a sălii de pledoarii juridice „Alexandru Papiu Ilarian", o veritabilă „sală de judecată", în care viitorii judecători, procurori și avocați vor avea posibilitatea să-și ascută săbiile argumentelor pentru bătăliile ce-i așteaptă întru și pentru împărțirea dreptății. De altfel, preciza rectorul prof. dr. Călin Enăchescu, studenții la specializarea Drept ai UPM s-au situat mereu pe locuri fruntașe la competițiile de pledoarii, domnia sa tăind, cu încredere și optimism, panglica inaugurală la noua sală de studiu.

Cei prezenți au fost invitați, în final, să scrie și să depună mesaje într-o cutie din lemn masiv - „ștăcula vremii" - sigilată și… ferecată sub piedestalul bustului, vreme de încă o sută de ani, când posteritatea le va citi, asumându-și „responsabilitatea veșniciei".

… „Eu voi da sama de-a mele câte scriu", spune cronicarul…

Lasă un comentariu