„ADEVĂRATA... UNIRE"!

Distribuie pe:

Motto: „Poporul are nevoie de pâine și de carne, acestea se cuvine să fie mai ieftine și apărate cât se poate de un impozit prea mare." (M. Kogălniceanu)

„Hai să dăm mână cu mână / Cei cu inima Română. / Să-nvârtim hora frăției / Pe pământul României. Unde-i unul, nu-i putere / La nevoi și la durere, / Unde-s doi puterea crește / și dușmanul nu sporește". Vrem să fim liberi cu adevărat, vrem ca toată suflarea românească să viețuiască într-un singur stat... „să ne unim într-un popor mare", înaintea căruia să fie deschise toate căile ce duc spre „progres și fericire". Când un „neam întreg" gândește într-un singur gând și inimile a milioane de oameni palpită de o singură emoție - oare, este putere omenească care să poată să-i stea împotrivă? Chiar de-ar fi o astfel de putere vrăjmășească, înaintea voinței suverane a „milioane de suflete înfrățite" într-un cuget și-o simțire „trebuie să i se închine".

Vasile Alecsandri (1821-1890), scriitor, poet, om politic, patriot demn

***

„ROMÂNIA" toată, această mare familie de frați, nu poate fi fericită, nu poate fi tare și puternică decât numai prin „UNIRE". Prin „UNIRE" numai, vom alcătui un „stat mare și puternic" care nu are a se teme de nici o putere străină și care să fie considerat între celelalte state libere. Toți românii care nu vor a participa la mărețul edificiu al unirii și aleargă numai după profitul lor, sunt lași, nedemni, imorali și demni de dispreț în fața națiunii române.

Aricescu Constantin (1823-1886), istoric, scriitor, publicist, patriot român

***

„UNIRE și UNIRE"! Inima poporului nu se înșală niciodată. „Să ascultăm fraților, inima poporului nostru"; să ascultăm glasul și interesul nației noastre care strigă neîncetat: „UNIRE și UNIRE!" Această „UNIRE" o dorim nu pentru ca să lovim drepturile și să amenințăm pacea altora ci, numai pentru a asigura „drepturile și pacea noastră". FRAȚI ROMÂNI!"- Suntem cu toții în același car, care este „CARUL PATRIEI" și trebuie să ne silim să-l ducem în așa fel, încât să nu cadă în prăpastia pe care alții au căutat-o de mult, și-o mai caută și acum. Patria noastră, printr-o soartă de toată jalea, a fost menită din cea mai bătrână vechime să fie teatrul năvălirilor războaielor străinilor. Pentru aceasta noi, „trebuie să fim uniți, între satele și orașele noastre trebuie să fie pace, între gubernanți înțelegere, iar patriotismul să fie mai presus de orice altă considerațiune".

Mihai Kogălniceanu (1817-1891), ministru de interne, externe, plenipotențiar, om politic, istoric, scriitor, publicist, orator, patriot

P.S. FRAȚI ROMÂNI! Zilele „UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE" ca și celelate „UNIRI" sunt zile mărețe în care trebuie să fim fericiți pentru ceea ce au făcut înaintașii noștri. Azi, ar trebui să vorbim cu responsabilitate de "DEZ-UNIRE": Suntem fără parte din Basarabia, Bucovina, Insula Șerpilor, Caliacra, Durostorum, Herța. Mai grav, este faptul că: „Noi ROMÂNII suntem divizați în clase politice, sociale, economice"; că între noi sunt trădători ai neamului; că cei de altădată doresc să ne mai umilească în viitor prin lăcomia lor , dar și prin „Iudele de cozi de topor Români" și care în câțiva ani de „mari guvernanți"... au câștigat milioane de euro...CUM ???". Vorbesc unii de conciliere între popoare și bine fac, dar ca ea să înceapă trebuie să-și asume crimele și atrocitățile făcute asupra neamului românesc, să-și ceară iertare în fața lumii... și apoi vom accepta a pune pe „LUCEAFĂRUL ROMÂNESC" pe aceeași scară cu „CRIMINALII" care au vrut și vor sângele românesc. Până atunci...: "IARBA REA DIN HOLDE PIARĂ, PIARĂ DUȘMANII DIN ȚARĂ, ÎNTRE NOI SĂ NU MAI FIE, DECÂT FLORI ȘI ARMONIE". (n. a.)

„LA MULȚI ANI, ROMÂNI"! LA MULȚI ANI, ROMÂNIA"!

„DEȘTEAPTĂ-TE, ROMÂNE!" „DEȘTEAPTĂ-TE TU, PARLAMENTAR ROMÂN, ARDEALEAN!

„REFLECȚII SUFLETEȘTI" vol. II

 

Lasă un comentariu