Autori mureșeni. Cărți noi - O MIE ȘI UNA DE POVEȘTI

Cu volumul „Un timp de poveste (Editura Vatra Veche), pr. dr. Gheorghe Nicolae Șincan își continuă maratonul său narativ, credincios pildelor, parabolelor, legendelor și istorioarelor cu tâlc pe care ni le propune carte de carte, cu diverse ținte. De data aceasta, „poveștile" lui urmăresc „adevărurile despre viață".

Nu știu dacă și-a propus un demers de anvergură șeherezadică - o mie și una de povești, dar strategia pare a fi aceeași - crearea unui orizont de așteptare, care să-l salveze pe om de minciună, ipocrizie, fariseism... (lista e foarte lungă). Amânarea, continuarea poveștii înseamnă, totodată, salvarea vieții, dar nu oricum, ci una în care să fie descoperite, treptat, valori ale moralei creștine, care e, de altfel, corolarul elanurilor creatoare ale preotului scriitor.

Titlul cărții („Un timp de poveste") se regăsește și el într-o paradigmă a epicului... fluviu. Nu unul exclusivist, pentru că povestirile lui Gheorghe Nicolae Șincan nu sunt doar parabole, ci și metafore existențiale. Se simte mereu o undă lirică între valurile epice.

Pr. dr. Gheorghe Nicolae Șincan e înzestrat cu darul povestirii, și o face cu bonomie din alte vremi. Tonul e de șezătoare, stilistic așișderea, cu toate virtuțile și riscurile unui astfel de cadru. Dar substanța e de amvon, pentru că autorul nu-și abandonează condiția pe care și-a asumat-o ca destin.

Pr. dr. Gheorghe Nicolae Șincan pare că s-a născut cu acest har apostolic, astfel că propovăduirea învățăturii creștine este misiunea prin care se hrănește sufletește și din care își iau hrană și cei care se însoțesc cu el, la drumul sigur pe care se ajunge la o... scară la cer.

Retorica povestirilor lui Gheorghe Nicolae Șincan e subsumată unor astfel de comandamente. De aceea discursul lui e limpede, fără artificii de vreun fel, pentru ca receptarea să fie fără echivoc, până și în textele în care autorul este aluziv, evitând ca mesajul să fie ostentativ, lozincard.

Multe din povestirile sale par a fi traduceri pe înțelesul tuturor ale învățăturilor biblice. Ele sunt informative și formative, ele modelează conduita, ținuta, cunoașterea de sine și regăsirea în orizontul credinței.

O astfel de formulă se dovedește eficientă, de impact, cărțile pr. dr. Gheorghe Nicolae Șincan bucurându-se de mult interes din partea celor care-i împărtășesc opțiunile sale. Și credincioși, de toate vârstele, dar și preoți, pentru care povestirile preotului scriitor sunt asamblate în cuvântul lor de învățătură în fața altarului.

Cred că, dacă ar fi să găsim un loc pentru pr. dr. Gheorghe Nicolae Șincan, l-am situa confortabil între autorii de literatură religioasă, una de o formulă aparte, care aduce autorului distincție, originalitate, singularitate.

Lasă un comentariu