Cartea Gheorghe Dărăban, File din istoria Liceului Deda. Oameni și fapte

Distribuie pe:

Lucrarea domnului profesor Gheorghe Dărăban, intitulată File din istoria Liceului Deda. Oameni și fapte reprezintă o nouă filă din istoria localității Deda, dar și o foarte însemnată contribuție adusă la cunoașterea istoriei și evoluției învățământului din cea mai importantă localitate a Văii Mureșului Superior, precum și la conturarea personalității dascălilor și elevilor, care, de-a lungul timpului și-au desfășurat activitatea la Liceul din Deda.

Deda reprezintă un centru al Văii Mureșului Superior. Este și un centru cultural. Aici, la Deda, elementul învățătoresc a fost totdeauna la el acasă. S-au ridicat o serie de mari personalități. În primul rând trebuie menționați aici: cărturarul Vasile Netea, care este unul dintre cei mai mari istorici români, cu o operă impresionantă desfășurată pe multiple planuri; Teodor Ceontea, care a fost profesor la Preparandia din Arad și despre care se spunea că ar fi fost prieten cu Mihai Eminescu; Andrei Ghidiu, protopopul Caransebeșului, care a fost un mare naționalist și orator bisericesc și lista poate continua.

În această carte, prof. Gheorghe Dărăban face un arc peste timp, o legătură între trecut și prezent. Domnia sa prezintă istoria învățământului liceal din Deda, bineînțeles că și patronul spiritual al școlii - Vasile Netea se regăsește în paginile acestei lucrări. Autorul vorbește pe larg despre personalul didactic, absolvenți, personalul nedidactic, pentru ca, în finalul lucrării să se regăsească o serie de anexe extrem de interesante și edificatoare.

Astăzi, liceul din Deda poartă numele marelui cărturar și, în același timp, fiu al satului Deda, Vasile Netea. Liceul reprezintă și azi centrul cultural al Văii Mureșului Superior, aici studiind tineri atât din comuna Deda cât și din localitățile învecinate, venind copii de la distanțe destul de mari.

Întotdeauna, dascălii din Deda și-au înțeles misiunea lor și și-au desfășurat activitatea cu acribie, seriozitate, dăruire, devotament. Dascălul este cel care educă, instruiește. Educatorul, dascălul îndeplinește roluri multiple. Este agent al instruirii și educației, misionar al transmiterii valorilor culturii și civilizației, răspunzător de calitatea umană a urmașilor, animator al transmiterii valorilor culturii și civilizației, modelator al personalității, îndrumător al emancipării, socializării, coautor al formării tinerei generații.

Dascălii din Deda sunt acele chipuri luminoase, acei apostoli ai învățământului românesc care au transmis sau transmit și în prezent ceea ce au dânșii mai bun. Ei luminează, ca niște făclii, cărările vieții tuturor. Ei sunt luminători în vremuri de întuneric. Cu siguranță, fiecare dintre noi are o legătură indestructibilă cu școlile pe unde a studiat, cu dascălii care l-au format de-a lungul timpului. Fiecare om nutrește un gând de recunoștință pentru dascălii săi, păstrează în suflet mereu vie icoana luminoasă a dascălilor săi. Se cuvine un elogiu tuturor dascălilor. Să trăim cu nădejdea că învățământul româ-nesc va avea totdeauna dascăli harnici, sârguincioși, cu vocație, cu pasiune, pentru că numai astfel putem spera că societatea românească va progresa.

Se cuvine să aducem cuvânt de felicitare domnului profesor Gheorghe Dărăban, atât pentru întreaga activitate a domniei sale în slujba învățământului și culturii românești, cât și pentru această carte memorabilă care îmbogățește istoriografia românească contemporană și vine să dezvăluie istoria învățământului dedean, și să contureze personalitățile dascălilor care și-au desfășurat activitatea la Deda, precum și a absolvenților care, primind acolo bunele învățături

s-au împrăștiat prin țară și prin lume, ducând cu ei bunul renume al Liceului din Deda.

 

Lasă un comentariu