LITURGHIE FESTIVĂ LA BISERICA CU DOUĂ HRAMURI

Duminică, 4 februarie 2018 (în Biserica Ortodoxă Română cu cele două hramuri „Sfântul Apostol Andrei" și „Sfântul Ierarh Nicolae", preot paroh Mircea Nicolae Florea), s-au adunat la dangătul clopotelor, mii de enoriași din Târgu-Mureș și din împrejurimi, pentru a primi ca musafir, pe PS Petroniu, Episcop de Sălaj. Acesta a fost întâmpinat în dimineața zilei de un sobor de preoți, în frunte cu preotul paroh la Biserica Ortodoxă Română din cartierul „Belvedere", întâmpinat ca un înalt oaspete, cu pâine și sare, de către o fetiță care i-a urat un bun venit la aceasta nouă ctitorie a cărui ctitor este, pentru că la îndemnul lui, a familiei preotului paroh și a enoriașilor, a luat ființă acest nou lăcaș de rugăciune pentru enoriașii care locuiesc în această parte a municipiului nostru.

După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie - una dintre cele mai frumoase liturghii din câte am văzut, PS Petroniu, episcop al Sălajului, a donat o parte din moaștele Sfântului Nicolae cel Nou din Estonia, printr-un act de donație în care se spune: „Am oferit Bisericii cu hramurile «Sfântul Apostol Andrei» și «Sfântul Ierarh Nicolae» din Târgu-Mureș."

Apoi a luat cuvântul înaltul oaspete care a rostit un frumos cuvânt de învățătură: „Iubiți credincioși, am răspuns cu multă bucurie invitației părintelui Mircea, de a săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la cel mai nou sfânt altar din Târgu-Mureș. Cunoscând că acest lăcaș se află acum în construcție, este responsabilitatea și șansa dumneavoastră de a fi ctitori care veți fi pomeniți în toate liturghiile din acest lăcaș de cult, atât cât va dăinui. Misiunea sfântă și grea a ridicării, a împodobirii cu pictură și a dotării bisericii cu cele necesare unei bune desfășurări a activității liturgice revine unei generații. Îl felicit pe părintele paroh pentru frumoasele realizări de până acum."

În continuare a luat cuvântul preotul doctor Nicolae Gheorghe Șincan, care, în scurtul său cuvânt, arăta: „Este o mare bucurie pentru mine și pentru familia mea, pentru că astăzi mă aflu alături de părintele paroh Mircea Nicolae Florea, cel care mi-a făcut din toată inima o invitație, ca astăzi să luăm parte la o Liturghie festivă, însoțindu-l în rugăciune pe Preasfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului."

Pentru că înainte cu o zi a fost ziua de naștere a părintelui paroh, Nicolae Mircea Florea, cel care a împlinit 50 de ani, cei prezenți i-au cântat „La mulți ani cu sănătate / Să vă dea Domnul tot ce doriți / Zile senine și fericire / La mulți ani, să trăiți!".

În final, preotul paroh, a mulțumit celor prezenți într-un număr așa de mare, care a spus: „Vreau să-i mulțumesc Episcopului Petroniu pentru că a făcut posibil să avem această sărbătoare, la aniversarea mea, făcând un mare dar bisericii din „Belvedere".

La frumoasa și Sfânta Liturghie au contribuit cântăreții Ötvös Daniel, Răzvan Stoica, Marius Ureche, Mihai Suciu și Liviu Pol, care prin glasurile lor de viitori preoți, au dat un plus de frumusețe duminicii din luna februarie.

Pentru a întregi aceasta zi au fost invitați să cânte Teodora Narcisa și Teodor Țogorean care au dat glas cântecelor importantului eveniment.

Mai menționăm pe cei doi frați Marcia Naghi și Alex care au cântat pricesne „O, măicuță sfântă".

Lasă un comentariu