Un protocol considerat ,,strict secret "!

În 23 august 1939 s-a semnat, la Moscova, Pactul de neagresiune sovieto-german. El era însoțit de un Protocol adiționat considerat ,,strict secret".

Îl prezentăm cititorilor, tradus după faimosul document, descoperit după cel de Al Doilea Război Mondial, în arhivele vest-germane. „Cu ocazia semnării Pactului de neagresiune dintre Reichul German și URSS, Subsemnații - reprezentanți ai celor două părți - au discutat în cadrul unor convorbiri considerate strict confidențiale, problema delimitării sferelor de influență în Europa de Est. Aceste convorbiri au condus la rezultatul consemnat mai jos:

1. În cazul unor schimbări teritoriale și politice în regiunile ce aparțin Statelor Baltice (Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania), frontiera de nord a Lituaniei va constitui linia de despărțire a sferelor de interes ale Germaniei și URSS. În legătură cu aceasta, interesul Lituaniei în zona Vilno este recunoscut de ambele părți.

2. În cazul unor schimbări teritoriale și politice în regiunile ce aparțin Statului Polonez, sferele de influență ale Germaniei și URSS vor fi delimitate aproximativ pe linia râurilor Narev, Vistula și Sam. Problema dacă ar fi de dorit, în interesul ambelor părți, păstrarea independenței Statului Polonez și locul unde vor fi trasate frontierele unui asemenea stat, se vor rezolva definitiv doar în cursul desfășurării evenimentelor politice viitoare. În orice caz, ambele guverne vor soluționa această problemă pe calea unei înțelegeri amicale.

3. În ce privește Europa de Sud-Est, partea sovietică insistă asupra interesului ei pentru Basarabia. Partea germană declară că manifestă o totală lipsă de interes față de acest teritoriu.

4. Protocolul acesta va fi păstrat, de către ambele părți, în cel mai strict secret".

Moscova, 23 august 1939

Pentru Guvernului Reichului German, V. Ribbentrop

Din împuternicirea Guvernului URSS, W. Molotov

(iunie, 1991)

(Din volumul „Basarabia iarăși și iarăși…")

Lasă un comentariu