Au început probele de evaluare a competențelor din prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018

Până în 22 februarie se desfășoară probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2018). La nivel național, sunt așteptați să participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a XII-a și a XIII-a, dar și absolvenți din promoțiile anterioare.

Evaluările se organizează și se desfășoară la nivelul unității de învățământ, în timpul anului școlar, pe parcursul semestrului al II-lea, în fața unei comisii prezidate de directorul unității de învățământ și numite prin decizie a inspectorului școlar general, în condițiile stabilite de metodologia de examen, se precizează în art. 78 alin. (7) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Calendarul examenului

Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) a avut loc în 12 și 13 februarie. În intervalul 14-15 februarie a fost programată evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B). Astăzi, 16 februarie, respectiv luni, 19 februarie, și sâmbătă, 20 februarie, se va desfășura evaluarea competențelor digitale (proba D). Probele orale se încheie cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C) și vor avea loc în 21 și 22 februarie, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale.

Între 25 și 28 iunie sunt programate probele scrise ale examenului național de Bacalaureat din prima sesiune.

Elaborarea subiectelor

Subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română și în limba maternă sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și cuprind texte literare și nonliterare, funcționale și nonfuncționale, cu un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

Rezultatul obținut de fiecare candidat la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător grilei aprobate la nivel național: experimentat, avansat și mediu. Candidatul care refuză să raspundă sau să rezolve subiectele propuse la una din probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se consideră că nu a susținut proba.

Desfășurarea examenului

Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

În județul Mureș, 3.883 de elevi susțin în această perioadă probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2018), aflăm de la prof. Irimie-Matei Camelia, inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație și purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

Lasă un comentariu