NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ S-a modificat legislația care reglementează schemele de plăți în agricultură

Distribuie pe:

La sfârșitul săptămânii trecute, în ședință de Guvern, a fost aprobată o ordonanță de urgență care transpune prevederile Regulamentului (UE) 2017/2393, ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018 și, totodată, aduce unele clarificări prevederilor existente. Modificările și clarificările aduse au implicații asupra cererilor unice de plată, aferente anului 2018, care se depun începând cu data de 1 martie.

Modificările vizează simplificarea normelor aplicabile măsurilor de ecologizare aferente plății pentru înverzire, creșterea flexibilității aplicării sprijinului cuplat, sens în care, se prevede că modalitatea de aplicare a sprijinului cuplat să poată fi revizuită anual, până la 1 august, cu efect asupra anului următor.

De asemenea, se introduce posibilitatea de a mări cuantumul plății pentru tinerii fermieri, de la 25% la maximum 50% din cuantumul pe ha al schemei de plată unică pe suprafață, procent care se stabilește ulterior prin Hotărâre a Guvernului.

Facilitarea accesului tinerilor fermieri la „plata pentru tinerii fermieri" pe o perioadă completă de 5 ani de plată, în cazurile în care aceștia nu au solicitat sprijin imediat după stabilire reprezintă o altă noutate pentru tinerii fermierii români.

Prin acest act normativ, statutul de fermier activ se stabilește începând cu anul 2019, și prin verificarea înregistrării persoanelor fizice și juridice și a formelor asociative de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acestora, pentru activitățile lor agricole, în Registrul contribuabililor/plătitorilor, potrivit Codului de procedură fiscală.

Clarificări pentru o implementare eficientă

Pentru o implementare cât mai eficientă a schemelor de plăți, actul normativ modifică și clarifică unele prevederi/definiții, după cum urmează: definiția pârloagei, cu precizarea că termenul minim de menținere este de șase luni, în perioada aprilie-septembrie, se definește terenul în pregătire destinat înființării de culturi permanente, stabilindu-se perioada maximă de trei ani, în care astfel de terenuri se pot declara cu această utilizare în cererea unică de plată; se modifică definiția activității minime din vii și livezi în sensul menținerii în bune condiții atât a culturii, cât și a terenului, prin efectuarea pe parcursul unui an a cel puțin o tăiere de întreținere și, respectiv, o cosire a ierbii între rânduri sau o lucrare de întreținere a solului; se reformulează, pentru claritate, obligația declarării parcelelor agricole cu suprafețe sub 0,1 ha; se completează definiția ,,hectarului eligibil" și cu suprafațele împădurite prin măsurile din PNDR; se amână termenul de la care hectarul eligibil pentru terenurile ocupate cu pajiști permanente, care conțin elemente disparate neeligibile, precum elemente de peisaj și arbori, se determină prin aplicarea unui sistem proporțional de reducere a suprafeței bazată pe procentajul de suprafață neeligibilă în cadrul blocului fizic, din 2018 în 2020. Aceasta este necesară deoarece identificarea acestor terenuri se află într-un stadiu incipient și introducerea acestui mod de calcul implică modificări majore ale sistemului informatic.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură, în perioada 2015-2020, constituie cadrul legislativ național care reglementează schemele de plăți care se aplică în agricultură, în perioada 2015-2020, se precizează în comunicatul de presă al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Lasă un comentariu