ANTOLOGIA LITERAR-ARTISTICĂ „ALBĂ DOMNIȚĂ CU VISCOL ÎN PĂR"

Distribuie pe:

De curând a apărut în spațiul literar-artistic românesc, deci și în județul Mureș, o minunată carte, Antologia literar-artistică „ALBĂ DOMNIȚĂ CU VISCOL ÎN PĂR" nr. 17 (1/2018), Editura Napoca Nova. O reflecție a vârfurilor valorice ale literaturii române actuale, alcătuită pe principiul generației noastre, din oameni care cunosc o multitudine de idealuri și teme inedite, nutresc aceleași speranțe și colaborează împreună. Realizatorii acestei antologii, având-o

în frunte pe doamna Voichița Pălăcean Vereș, personalitate marcantă în lumea literară, scriitoare, printre cei mai influenți în domeniu editorial, au o viziune clară a întregului, culegând și punând în evidență atât valoarea, cât și mesajul textelor publicate. Poeme frumoase, elogii sensibile în imagini poetice legate cu talent și pricepere, în mănunchi cu firul subtil al ideilor filozofice, încărcate de frumusețe și izvor nesecat de metafore. O carte a literaturii române contemporane, care adună între coperțile ei creații de suflet ale unor contemporani duioși, trăiri, simțiri și cuvinte ca toți tributarii darurilor cu care au fost înzestrați de divinitate.

O lucrare elegantă prin formă și conținut, realizată cu multă atenție în toate detaliile, excelent structurată pe capitole, precum: poezie, proză, opinii critice, eseu și umor, creații de umor, autori din toată țara, individualități puternice, membri ai L.S.R., parte importantă a prezentului literar românesc, printre care importanți membri ai L.S.R. filiala Mureș, condusă și îndrumată de inimosul, harnicul și talentatul profesor, poetul Mircea Dorin Istrate.

Proiectul editurii Napoca Nova, desfășurat sub sigla L.S.R., din ce în ce mai mult, este acela de a crea un spațiu cultural în care autori consacrați sau mai tineri, truditori ai scrisului prin talent și peocupări, să se poată manifesta liber prin ceea ce se definește literatura în general. Se dorește promovarea scriitorilor conform valorilor și diversității operei lor, inteligenței contemporaneității noastre, o paletă policromă de creații valoroase și originale. De patru ani de zile, editura Napoca Nova se străduiește, reușește și publică trimestrial o antologie, fiecare dintre acestea depășind 600 de pagini, câmp larg de creații literare de toate genurile. Lăudabil spre cinstea lor, în bogatul conținut al acestei antologii descoperim semnăturile a numeroși scriitori membri ai L.S.R. filiala Mureș: Mircea Dorin Istrate, Traian Dușa, Vasile Luca, Ilie Bucur, Marius Nan, Ilie Șandru, Ioan Bândilă, Mugurel Pușcaș, Costel Neacșu, Mihaela Rașcu, Ilie Simion Frandăș, Petru Lechințan.

Antologia „Albă domniță cu viscol în păr", la rândul ei, este bogat ornamentată prin conținutul și valoarea creațiilor unor autori mureșeni de prestigiu, membri L.S.R. filiala Mureș: Traian Dușa ne prezintă pe omul de cultură, artistul și politicianul RADU CEONTEA, fost președinte al uniunii VATRA ROMÂNEASCĂ și apoi al partidului PUNR. Ilie Simion Frandăș inserează un minunat eseu, intitulat „Cercul Dragostei", cu referiri la vremurile tulburi ale anului 1848, când Europa era marcată de bătălia pentru libertate. Petru Lechințan, prezent pe 17 pagini la capitolul „Popasuri", afișează materiale deosebit de interesante: „Asimetria valorii", „Căpușele, căpușarii și căpușăreala", „Prostia doare", „Guguștiucii și pădurea de uscături", „Statuia rugă pentru România", fragmente din serialele: „În oceanul fundamentalismului islamic", „Printre nomazii și beduinii deșertului", „Fundamentalismul islamic - religie, ideologie sau terorism".

Lasă un comentariu