INDEMNIZAŢIILE PENTRU CONCEDII MEDICALE NU VOR SCĂDEA!

Distribuie pe:

În şedinţa de joi, 22 februarie 2018, Guvernul a aprobat, prin ordonanţă de urgenţă iniţiată de Ministerul Sănătăţii (MS), mai multe măsuri pentru menţinerea drepturilor şi indemnizaţiilor asiguraţilor în sistemul public de sănătate.

Măsuri tranzitorii

Potrivit unui comunicat de presă al MS, Executivul a adoptat măsuri tranzitorii, cu aplicabilitate temporară. Astfel, persoanele care beneficiază de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, pentru sarcină şi lăuzie, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi pentru risc maternal, vor beneficia de aceleaşi drepturi şi de acelaşi nivel al indemnizaţiei aflată în plată până la 1 ianuarie 2018.

Măsurile se aplică până la 1 octombrie 2018 pentru persoanele care beneficiază sau urmează să intre în concediu medical pentru sarcină şi lăuzie, pentru îngrijirea copilului bolnav şi pentru risc maternal, respectiv până la 1 iulie 2018 pentru celelalte categorii de persoane asigurate care se află în concediu medical sau care urmează să intre în concediu medical în această perioadă.

Diferenţele în minus, plătite până la 31 martie

În cazul în care transferul sarcinii fiscale duce la diminuarea indemnizaţiei, se plafonează contribuţiile de asigurări sociale datorate, astfel încât să se menţină indemnizaţiile la nivelul aflat în plată înainte de 1 ianuarie 2018.

În cazul persoanelor care au primit indemnizaţii diminuate până la aplicarea măsurilor adoptate, angajatorul (plătitorul) efectuează regularizarea sumelor prin depunerea declaraţiei rectificative şi plăteşte diferenţele de indemnizaţii persoanelor în drept până la 31 martie 2018.

Totodată, în primul semestru al anului 2018 se va menţine reglementarea care s-a aplicat până la sfârşitul anului trecut, anume că stagiul minim de asigurare pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este de o lună realizată, în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Începând cu data de 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate este de 6 luni realizate, în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Excepţie vor face în continuare indemnizaţiile aferente concediilor medicale acordate pentru afecţiunile grave (neoplazii, HIV-SIDA, urgenţe medico-chirurgicale, boli infecto-contagioase din grupa A, risc maternal) pentru care persoanele asigurate beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate fără sa fie necesar stagiul de cotizare.

Se prelungeşte perioada de acordare a tratamentului în străinătate pentru victimele din clubul Colectiv

Actul normativ prelungeşte perioada de acordare a tratamentului în străinătate, în unităţi sanitare de stat sau private, până la finalul anului 2020, pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment produs în data de 30 octombrie 2015 în Clubul Colectiv din Bucureşti. În prezent, mai au nevoie de îngrijiri medicale 23 de persoane.

În vederea îmbunătăţirii serviciilor de asistenţa medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ, ordonanţa de urgenţă reglementează modul în care autorităţile administraţiei publice locale pot participa la finanţarea acestora cu sume alocate din bugetul local pentru plata cheltuielilor de personal.

Alte reglementari din actul normativ au rolul de a clarifica şi a debirocratiza modul de prescriere şi de obţinere a tratamentelor şi dispozitivelor medicale necesare asiguraţilor, inclusiv persoanele cu handicap.

Sistemul informatic de telemedicină rurală

Ordonanţa de urgenţă mai prevede că, până la finalul anului 2018, va fi implementat sistemul informatic de telemedicină rurală şi sistemul informatic de telemedicină al apărării, care va face parte din sistemul informatic şi informaţional din sănătate. Acest proiect de utilitate publică de interes naţional va fi implementat etapizat de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Sistemul informatic şi informaţional din sănătate va cuprinde raportările şi bazele de date în domeniul sanitar gestionat de autorităţile (instituţiile) publice şi furnizorii care acordă servicii în cadrul sistemului de sănătate, şi va permite acordarea serviciilor medicale la distanţă, prin folosirea tehnologiei informaţiei şi sistemelor de comunicaţii moderne, între cabinetele medicilor de familie din mediul rural şi medicii specialişti din spitalele judeţene.

Pe de altă parte, în timp ce sistemul informatic de telemedicină al apărării va face posibilă acordarea serviciilor medicale la distanţă, prin folosirea tehnologiei informaţiei şi sistemelor de comunicaţii moderne între structuri de medicină operaţională, structuri medicale din cadrul unităţilor militare şi unităţilor sanitare din reţeaua sanitară proprie a MApN.

 

Lasă un comentariu