BALUL AGRONOMILOR MUREŞENI - A XIV-A EDIŢIE

În anul centenarului, sub deviza „Sărbătorim împreună", Asociaţia Agronomilor Mureş, împreună cu DAJ Mureş, UF şi APIA Mureş, a organizat vineri, 23 februarie a.c., cea de-a XIV-a ediţie a Balului Agronomilor.

La eveniment au participat funcţionari şi angajaţi din instituţiile judeţene cu implicare şi cu specific agricol: DAJ, APIA, DSVSA, UARZ, AFIR, UF, OSPA, reprezentanţi ai asociaţiilor de crescători de bovine, crescători de ovine, asociaţiilor de apicultori, asociaţiei producătorilor de sfeclă de zahăr, fermieri din sectorul vegetal, sectorul zootehnic, sectorul agriculturii ecologice, administratori şi preşedinţi de unităţi agricole, procesatori şi comercianţi, ingineri din UAT, tehnicieni şi mecanizatori.

Dl Viorel Borşan - preşedintele Asociaţiei Agronomilor Mureş, în cuvântul de deschidere a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru participare, trecând succint în revistă scopul asociaţiei, lansând, totodată invitaţia de înscriere ca membrii în asociaţie. Asociaţia îşi propune organizarea şi participarea la o serie de evenimente specifice: simpozioane, expoziţii, târguri, cursuri pentru agricultori şi, nu în ultimul rând, reprezentarea şi apărarea intereselor profesionale ale membrilor.

Directorul Direcţiei Agricole Judeţene Mureş, ec. Rus Ioan, a făcut o scurtă prezentare a sectorului agricol mureşan 2017-2018.

De-a lungul timpului, agricultura mureşeană s-a impus pe un loc fruntaş în România, datorită rezultatelor în toate domeniile. Aceasta atât datorită faptului că în judeţ au activat 7 staţiuni de cercetare ştiinţifică, în sectorul zootehnic, horticol şi vegetal, cât şi corpului de specialişti care au activat în cadrul lor.

Şi în acest an, organizatorii au acordat Diplome de Excelenţă pentru agricultorii care şi-au adus aportul la dezvoltarea acestui domeniu în judeţul Mureş.

Dr. ing. Tomşa Mihail a evidenţiat activitatea acestora, subliniind faptul că este o tradiţie a conducerii agriculturii judeţului a asociaţiei agricultorilor de a se întâlni în fiecare an, la sfârşit de iarnă, început de primăvară, ocazie cu care să-i poată felicita.

Le-au fost înmânate Diplome de excelenţă următorilor: teh. Cheşa Ilie, teh. Man Ioan, teh. Balag Iuliu, teh. Gorea Simion, ing. Pop Nicolae, ing. Şanta Ilie, ing. Şerban Ilie, ing. Gainaru Emil.

Pentru rezultate deosebite obţinute în ultimii ani, în agricultura mureşeană, Directorul Direcţiei Agricole Judeţene Mureş, ec. Rus Ioan, a înmânat Diplome de Merit pentru următorii agricultori: dr. Takács Beni, din Găleşti-Sânvăsii, din domeniul zootehnic şi ing. Istrate Dorel, din Şăulia, din domeniul vegetal.

Bucatele tradiţionale şi băuturile alese puse la dispoziţie de gazdele de la Hotel „Grand", precum şi programul artistic de excepţie, cu muzică şi dansuri, pregătit de organizatori, au întregit atmosfera de sărbătoare şi distracţie.

 

Lasă un comentariu