Debutul unei romanciere la Luduş

Distribuie pe:

Confirmând tradiţia locală a oraşului de pe Mureş, LUDUŞ, cu frecvenţa cea mai mare a activităţii culturale de lansări de carte, am avut o plăcută surpriză prin debutul literar al doamnei RUSU CORNELIA - ce a avut loc la Casa de Cultură.

Cartea sa „PECETEA DESTINULUI" scoasă recent de sub tipar la editura „Vatra veche" din Târgu-Mureş, a adunat un număr mare de iubitori de carte, cei mai mulţi făcând parte din cunoştinţele autoarei. Profesoară de limba română, a predat cu pasiune şi responsabilitate mulţi ani, dedicându-se activităţii didactice până la final. Cunoscuta moderatoare a acestor evenimente, dna profesor ANA PANDREA, recent onorată cu distincţia locală „PRO URBE", oratoare inteligentă şi plină de entuziasm, a prezentat-o pe autoarea cărţii ca pe o veche colegă în perioada când era directoare a şcolii „Ion Vlăduţiu" de care aparţinea şcoala din Gheja. „Nu e o întâmplare că suntem aici şi căldura sufletească ne face să avem o seară frumoasă în acest loc". Referindu-se la autoarea cărţii, a dat cuvântul profesorului de istorie Cristian Drăghia ca să prezinte scrisoarea trimisă de doamna ing. ADELA CAZACU, directoarea Bibliotecii orăşeneşti, ea neputând participa la eveniment. Citez câteva idei din această scrisoare: „Îmi pare nespus de rău că în aceste momente speciale nu pot fi alături de tine; tu ştii că te respect pentru profesorul şi omul deosebit care eşti, având un motiv în plus de admiraţie prin apariţia cărţii «Pecetea Destinului», în care ne-am regăsit de multe ori în paginile ei. Nu există oameni care nu greşesc, există doar oameni care fac din greşeli lecţii de viaţă", încheind cu urări de sănătate şi succes. O prietenă de suflet a autoarei cărţii, prezentă la eveniment, d-na MONICA GĂDĂLEAN POP - inginer şi profesor, rosteşte câteva idei legate de carte, subliniind că „Omenirea va trebui să ajungă la era vărsătorului, a cărui slogan este: evoluţie, fraternitate, progres. Acum, mai mult ca oricând, e momentul să investim în spiritualitate, datorită bruştelor schimbări universale care vor urma". Dna ing. Monica G. Pop a publicat 2 cărţi: „ASTROLOGIA, ştiinţa lui Dumnezeu pentru creaţia sa" şi „STIL de viaţă, alimentaţie în armonie cu vibraţia semnului zodiacal". Cea de-a treia este în curs de tipărire, „Hrană pentru suflet", şi va apare în acest an. Domnul NICOLAE BĂCIUŢ - invitat de onoare, personalitate marcantă a culturii şi artei, având peste 70 de cărţi scrise din cele mai diverse domenii, director al Editurii „NICO" din Târgu-Mureş, unde s-au editat peste 2.900 de cărţi, din 2001, conduce Direcţia de Cultură şi Patrimoniu a jud. Mureş, răsplătit de-a lungul carierei sale cu multe premii şi diplome. Deseori prezent la evenimente culturale la Luduş, afirmă că „aici se instalează o tradiţie a lansării de cărţi în stil romancier, azi s-a pus temelie unei alte tinere prozatoare de 19 ani, Precup Ioana Adriana". Proza nu e un lucru simplu, citându-l pe scriitorul ardelean Eugen Uricaru şi pe prozatorul Liviu Rebreanu, remarcă că proza presupune un efort psihic şi fizic deosebit. Aminteşte despre prima carte recenzată la Luduş cu mulţi ani în urmă, a dnei Emilia Russe: „Cei 4 bărbaţi din viaţa mea". Referitor la cartea dnei Cornelia Rusu, precizează că acţiunea se întinde pe un orizont de timp larg, din anii '70 până în prezent, iar aria geografică cuprinzătoare leagă destine din oraşul celor 7 coline, Iaşi, până în oraşul ardelean de pe Mureş, adunând multe biografii care îmbină ficţiunea cu realitatea într-o naraţiune logică convingătoare. „O succesiune de destine sub pecetea dramaticului, care te face să poţi medita despre lumea actuală, derulată sub semnul imprevizibilului, dar cu un final fericit. Întâmplările din această carte par neverosimile, devenirea unor destine e legată de evoluţia lor prin toate treptele. Cele 2 personaje principale, Sofia şi David, se întâlnesc într-o răscruce de timp năvalnic, în care iubirea îi uneşte şi apoi îi desparte. Construcţia narativă e abilă, clară şi profundă, iar în final IUBIREA e cea care biruie dramatismul. Se simte în scrisul autoarei profesia de dascăl, însă putem vorbi despre un autor în toată puterea cuvântului, care îţi descoperă plăcerea lecturii".

D-na CORNELIA RUSU mulţumeşte celor care au vorbit, cât şi celor prezenţi, cu o puternică stare de emoţie greu stăpânită. Motivează apariţia acestei cărţi prin reinventarea prin scris a personalităţii sale la vârsta a treia, după mulţi ani de activitate didactică. Decizia de a scrie acest prim roman într-o perioadă târzie a vieţii a fost luată în urma întâlnirii cu dl. prof. VASILE CIGHER, el însuşi autor al unei monografii din 2009, „Oameni de seamă ai Luduşului", care a îndemnat-o la acţiune. De asemenea, în 2014, întâlnirea cu dna MONICA GĂDĂLEAN POP a fost provocatoare şi decisivă. „Am avut multe întâlniri cu domnia sa, discutând despre cărţi şi literatură, iar în 2017, o experienţă didactică la Liceul „Al. Papiu Ilarian" din Târgu-Mureş a fost foarte constructivă. Viaţa înseamnă multă muncă şi experienţă câştigată prin acumulări de cunoştinţe. Pentru mine şi sufletul meu această carte e o necesitate prin care mi-am putut exprima crezul de viaţă, dorinţa ca libertatea să nu-mi fie îngrădită de convenţii sociale. Eroina mea este o romantică incurabilă care merge să-şi găsească steaua oriunde, în spaţiu şi timp".

Dna Ana Pandrea încheie discursul foarte frumos, vorbind despre iubire şi fericire: „Avem nevoie să ne adunăm cei buni şi cu suflet, care trebuie să luptăm uniţi împotriva răului. Poporul român are în gena sa ceva deosebit, ancestral". Mulţumeşte tuturor organizatorilor şi celor prezenţi. Să ne revedem cu bine!

Lasă un comentariu