BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI PE ANUL 2018, CONSIDERABIL MAI MIC FAŢĂ DE BUGETELE ANILOR ANTERIORI!?

Se cunoaşte prea bine, Bugetul local este definit ca fiind cel mai important document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile Primăriei în condiţiile autonomiei locale. El conferă Primăriei autoritatea în toate domeniile de activitate, dreptul şi capacitatea efectivă de a soluţiona şi de a gestiona tot ceea ce ţine de problemele publice şi sunt de competenţa ei. În acest sens, Bugetul local ne furnizează informaţii despre valoarea veniturilor şi a cheltuielilor, cerinţa de dimensionare a cheltuielilor în funcţie de necesităţile reale ale Primăriei, condiţionate de starea mediului economic şi social al Administraţiei locale, vărsămintele şi subvenţiile primite de la Bugetul de Stat şi, de ce nu, gradul de dezvoltare a municipiului şi nivelul de prosperitate al cetăţenilor.

Bugetul general al municipiului Târnăveni pe anul 2018 a fost aprobat de către Consiliul Local fără prea multe comentarii, analize, dezbateri şi aprecieri din partea consilierilor şi fără nicio explicaţie din partea executivului cu privire la scăderea dramatică a veniturilor şi cheltuielilor bugetului pe anul 2018, a cauzelor acestora. În sinteză: Bugetul general consolidat al Primăriei municipiului Târnăveni pe anul 2018 a scăzut semnificativ faţă de estimările bugetului anului 2017 pentru anul 2018. Cifrele vorbesc de la sine:

- Buget 2017: total venituri 55.022.000 lei; estimări 2018 - 54.791.000 lei;

total cheltuieli 59.377.000 lei; estimări 2018 - 54.791.000 lei.

- Buget 2018 - 33.151.000 lei, cheltuieli 36.288.000 lei faţă de execuţia bugetară aferentă anului 2017 în valoare de 46.647.264 lei. Deficitul de 3.133.000 lei acoperit fiind din excedentul anilor precedenţi. Creditele bugetare de la titlul „Bunuri şi servicii", se arată în cuprinsul proiectului de buget pe anul 2018, asigură finanţarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile în proporţie doar de 70% faţă de necesarul pe anul 2018 (...)

Faţă de toate acestea, lista lucrărilor de investiţii pe anul 2018 devine foarte săracă, în mare măsură creşterii exagerate a lefurilor personalului Primăriei!? Pe scurt: reparaţii pe strada „Mihai Eminescu", ale cartierelor „1 Decembrie" şi „Victoriei", reparaţii la mai multe imobile ale Administraţiei Locale, cocoaşe de asfalt la trecerile de pietoni!? Cele mai importante lucrări destinate anului în curs fără îndoială sunt: modernizarea pieţei agroalimentare „Avram Iancu", pentru care se solicită suma de 1.567.000 lei, pod rutier nou peste râul Târnava Mică, pentru care a fost aprobat contractul de finanţare, inclusiv actul adiţional semnate de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, din fonduri europene. Valoarea investiţiei se ridică la 9.872,32 mii lei din care cheltuieli de construcţii-montaj (C+M) reprezintă 8.495,14 mii lei, termenul de realizare fiind de 2 ani.

Nicio vorbuliţă despre valorificarea lacului „Alunei", un fel de „Fata Morgana" discutată, paradiscutată şi promisă în campaniile electorale „sine die", amânată şi tot amânată din campanie în campanie electorală. Păcat de această comoară de la hotarul Târnăveniului, cu apa termală şi nămolul său sapropelic, tămăduitoare şi binefăcătoare sănătăţii, care ar fi putut aduce, pe lângă sănătate oamenilor, importante venituri la Bugetul local, şi ar dezvolta incomensurabil turismul local! Se va îngropa definitiv şi această importantă iniţiativă valoroasă?? Precum „Parcul Industrial" promis de către mai marii judeţului şi Administraţiile locale de până acum? Idem cele două parcuri electrovoltaice şterse definitiv şi iremediabil de pe agenda Primăriei?! Ce să fie la mijloc? Neputinţă, nepăsare, indiferenţă, pasivitate, incompetenţă, comoditate sau toate la un loc (...)!

Lasă un comentariu