În perioada 1 martie - 15 mai, Campanie de primire a Cererilor unice de plată pentru anul 2018

Conform prevederilor legale în vigoare, Campania de primire a Cererilor unice de plată pentru anul 2018 a început în prima zi a acestei luni şi se va încheia în 15 mai.

Pentru a utiliza eficient timpul pe care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) l-a rezervat primirii Cererilor unice de plată în Campania 2018, fermierii sunt rugaţi să se prezinte la data şi ora la care sunt programaţi, sublinia Ovidiu SĂVÂŞCĂ, director executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean MUREŞ.

Cererile unice de plată aferente anului 2018 se depun la centrele judeţene şi locale ale APIA. Completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Finalizarea şi închiderea cererii unice de plată în IPA-Online se face în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii unice de plată, după verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic. Principiul este aplicabil şi fermierilor, crescători de animale, care vor completa Cererea unică de plată - declaraţie sector zootehnic, în prezenţa funcţionarului APIA, în aplicaţia dedicată sectorului zootehnic.

Înaintea depunerii cererii unice de plată trebuie să fie încheiate documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului. Actele trebuie să fie valabile la data depunerii cererii.

Depunerea cererilor

În judeţul Mureş, fermierii care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol sunt aşteptaţi la Centrul Judeţean APIA Mureş.

La centrele locale arondate APIA Mureş (Centrul Local Târgu-Mureş, Centrul Local Reghin, Centrul Local Luduş, Centrul Local Sighişoara, Centrul Local Târnaveni) depun cereri, fermierii care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol, precum şi cererile exclusiv din sectorul zootehnic.

La sediile APIA, solicitanţii vor depune o singură cerere, chiar şi în situaţia în care deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.

Pentru accesarea fiecărei scheme de plată/măsuri de sprijin, inclusiv hărţile şi listele cu UAT eligibile pentru măsurile de dezvoltare rurală , cei interesaţi pot găsi informaţii detaliate la centrele judeţene/locale ale APIA şi pe site-urile www.apia.org.ro, www.madr.ro, www.pndr.ro şi www.apiamures.ro. De asemenea, informaţii relevante privind depunerea Cererilor unice de plată şi noutăţile Campaniei 2018, se regăsesc şi pot fi consultate pe pagina de internet a APIA: http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-informare-anul-2018.

Beneficiarii plăţilor

Aşa cum prevede OUG nr.3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii plăţilor prevăzute la art.1 alin.(2) şi la art.33 alin.(2) lit.b) şi c) sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. Aceştia trebuie să prezinte, la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziţia lor, sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă situaţia o cere.

Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.

Excepţii

Fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru suprafeţele arendate/înstrăinate conform Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, nu vor primi şi plata pentru terenul arendat/înstrăinat.

Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e), închiriat(e) şi/sau împrumutate spre folosinţă, preciza conducerea APIA Mureş.

Lasă un comentariu