Din pasiune pentru creşterea animalelor…

Dumbravă Teodor Crinişor, din Cristeşti, judeţul Mureş, deţine 13 vaci şi trei viţei. Este pasionat de creşterea animalelor, făcând progrese pentru îmbunătăţirea producţiei de lapte de aproximativ 200 de litri/zi, după cum ne declara chiar domnia sa, adăugând că întreaga cantitate obţinută este bio, vacile fiind hrănite cu nutreţ şi cereale din producţia proprie. Laptele obţinut se vinde în localitatea Cristeşti.

Fermierul mureşean ne spunea că şi-a înscris animalele în Controlul Oficial al Performanţelor (COP). Acesta se efectuează de asociaţii, organizaţii de control acreditate de Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANARZ), cu respectarea legislaţiei în vigoare. Asociaţiile/organizaţiile de control acreditate au obligaţia de a efectua verificarea performanţelor producţiei de lapte cu respectarea metodologiei de control, reglementată de legislaţia naţională (OM nr. 19/2006), legislaţie agreată de organismul internaţional competent, respectiv Comitetul Internaţional pentru Controlul Performanţelor la Animale ( ICAR).

Conform legislaţiei naţionale şi europene în vigoare, înscrierea animalelor în Controlul Oficial al Performanţelor (COP) şi în Registrul Genealogic (RG) al rasei este obligatorie pentru obţinerea sprijinului cuplat.

 

Sprijin financiar pentru sectorul zootehnic

În Şedinţă de Guvern a fost aprobată, pe parcursul lunii trecute, hotărârea prin care se stabilesc sumele prevăzute în anul 2018 pentru crescătorii de animale, pentru înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice ale raselor de animale, şi pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a animalelor.

În acest an, pentru plata ajutorului de stat au fost alocaţi 56 000 000 de lei, din care 27 000 000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 29 000 000 lei pentru speciile ovine şi caprine. Suma urmează să fie asigurată de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2018.

Luând în considerare modificările legislative cu privire la atestatul de producător, intrate în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018, acolo unde primăriile nu au intrat în posesia atestatelor de producător, există posibilitatea eliberării unor adeverinţe, pentru desfăşurarea în condiţii optime a schemei de ajutor de stat. ,,Prin acest act normativ se prevede că atestatul de producător, care trebuie ataşat la cererea de plată să fie temporar înlocuit cu adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost depusă cererea, prin care se confirmă solicitarea atestatului de producător", informează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor sunt aprobate anual sumele pentru anul în curs.

 

Lasă un comentariu