NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ! Obţinerea certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş informează cetăţenii cu privire la modificarea anexei nr. 5 la H.G. nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane. Astfel, certificatul de atestare a domiciliului şi cetăţeniei române s-a înlocuit cu certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, aflăm de la Codruţa SAVA, director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş. Domnia sa adăuga: ,,Precizăm faptul că acesta este un document eliberat de autorităţile române de la nivel central, care poate fi folosit în străinătate de cetăţenii români, în vederea valorificării unor drepturi sau apărării unor interese (ex: angajare, obţinerea alocaţiei pentru minori, încheierea căsătoriei etc.)".

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş preia de la cetăţeni cererea în original. Aceasta trebuie însoţită, în mod obligatoriu, de copia actului de identitate al persoanei care solicită eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor. Actele vor fi ulterior transmise la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date Bucureşti, instituţie competentă să elibereze documentul. După emiterea sa, certificatul este transmis Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, de unde îl ridică solicitantul.

Cererea pentru obţinerea certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor poate fi depusă şi prin împuternicit, cu procură specială notarială, în care trebuie să fie precizat expres faptul că acesta va depune cererea şi documentele, şi va ridica certificatul solicitat, preciza Codruţa SAVA.

Pentru obţinerea certificatului nu se vor percepe taxe.

Lasă un comentariu