Dezbatere: FII UN CONSUMATOR INFORMAT!

Departamentul de Management-Economie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative a Universităţii Petru Maior din Târgu-Mureş a organizat marţi, 13 martie 2018, cu prilejul Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, dezbaterea cu tema „Fii un consumator informat!", ediţia a III-a.

Din partea Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Mureş au fost prezenţi domnul dr. ing. Liviu Todoran - comisar şef adjunct, şi doamnele comisar ing. Irina Paizs şi ec. Nicoleta Puşcaş. La eveniment au participat studenţi ai facultăţii şi elevi de la Liceul Tehnologic Elecromureş din Târgu-Mureş.

Scopul acestui eveniment a fost creşterea gradului de conştientizare a drepturilor de care beneficiem fiecare dintre noi în calitate de consumatori, informarea corectă şi transparentă cu privire la aceste drepturi şi stimularea de a acţiona în conformitate cu aceste drepturi.

Informaţiile prezentate de către reprezentanţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Mureş au completat, într-o manieră aplicativă, tematica în domeniu abordată la disciplinele studiate de către studenţi şi elevi. Au fost abordate subiecte privind importanţa cunoaşterii drepturilor consumatorilor, aspecte legislative privind comerţul on-line şi contractele la distanţă, precum şi reglementări privind obligaţiile agenţilor economici producători de bunuri şi prestatori de servicii. De asemenea, invitaţii au răspuns întrebărilor adresate, aducând în discuţie speţe în domeniu.

„Urmând motto-ul Universităţii Petru Maior din Târgu-Mureş - O universitate pentru comunitate, ne-am dorit ca prin organizarea acestui eveniment la care au participat studenţi, elevi, specialişti şi cadre didactice, să consolidăm legăturile dintre mediul academic, învăţământul preuniversitar şi mediul socio-economic mureşean, oferindu-le studenţilor şi elevilor oportunitatea de a se afla faţă în faţă cu specialişti în diferite domenii, oameni care vin cu experienţă şi expertiză din activitatea practică, iar în cazul de faţă, tema abordată a fost cea a drepturilor consumatorilor", a declarat conf. univ. dr. Mihaela Kardos, directorul Departamentului de Management-Economie şi responsabil al evenimentului.

Lasă un comentariu