COMUNICAT DE PRESĂ

Data 15.03.2018

COMUNICAT DE PRESĂ

 

EGIS ROMÂNIA S.A., în parteneriat cu ASOCIAȚIA AGROM-RO, organizează

Eveniment de  informare

                                           în data de 21.03.2018, începând cu ora 13.00,

în Mun. Târgu Mureş, Casa de Oaspeți Reformată, str. Ştefan Cel Mare nr. 26

în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Mediului Antreprenorial din Regiunea Centru prin acces la finanțare – DEMOFIN – CENTRU”

 

Beneficiar : Egis România S.A.

                                                                                                                                                                                                     

Obiectivul general al proiectului vizează sprijinirea dezvoltării de activităţi independente la nivelul Regiunii de dezvoltare Centru, în vederea promovării unor locuri de muncă durabile şi a unui mediu economic stabil la nivel regional.

 

Proiectul urmărește să instruiască în antreprenoriat un număr de 450 de persoane cu domiciliul sau reședinta în Regiunea Centru, atât în mediul urban cât și în mediul rural. Cele 450 de persoane sunt împărțite în sub-categoriile eligibile conform prezentului apel, și anume angajati (150), inclusiv persoane care desfașoară o activitate independentă, dar și persoane inactive (300), inclusiv studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior, persoane casnice etc.  

În cadrul evenimentului, vor fi oferite informații detaliate despre beneficiile antreprenoriatului, a participării la programe de formare în domeniu, avantajele privind înființarea și dezvoltarea unei afaceri pe cont propriu. Totodată, participanții la eveniment vor afla informații privind criteriile și etapele de selecție a grupului țintă, etapele activităților din proiect și selectarea planurilor de afaceri privind acordarea subvenției nerambursabile pentru înființarea afacerii.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

  • Un nivel ridicat de informare la nivelul regiunii cu privire la beneficiile antreprenoriatului; 
  • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul a 450 de persoane; 
  • Creșterea accesului la finanțări nerambursabile pentru demararea unei afaceri pentru 54 de antreprenori;
  • 54 viitori antreprenori cu noi competențe și abilități în demararea și gestionarea eficientă a unor afaceri;
  • Facilitarea accesului noilor antreprenori la finanțări nerambursabile.

Valoarea totală a proiectului este de 13.348.748,21 lei, din care valoarea co-finanțării UE este de 11.211.893,65 lei.

 

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 36 de luni calendaristice, în perioada 17.01.2018 – 16.01.2021.

Cod SMIS : POCU/82/3/7/105544

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact :

EGIS ROMÂNIA S.A., telefon 021.312.24.48, email: egisromania@egis-romania.com

ASOCIAȚIA AGROM-RO, telefon 0265.31.99.68, email: agromro@gmail.com

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

Romania START UP PLUS

 

Lasă un comentariu