Dascăli mureşeni COJOCNEAN (RUS) MIHAELA

Distribuie pe:

S-a născut la 10 august 1980, în localitatea Luduş, judeţul Mureş, fiind fiica lui Mihai şi a Vioricăi, doi oameni simpli din localitatea Şăulia, judeţul Mureş. E căsătorită cu Cojocnean Grigore Florin, de profesie medic, şi e mamă a doi copii.

A absolvit clasele primare şi gimnaziale la Şcoala Generală Şăulia, în anul 1994. Încă din primii ani i-a fost insuflată dragostea pentru profesia de dascăl de către învăţătoarea Neamţu Vasilica, urmând să-şi descopere şi pasiunea pentru matematică, sub atenta îndrumare a profesorului Neamţu Emil.

O adevărată ,,probă a labirintului" a reprezentat-o anii de liceu. Astfel, între 1994 şi 1998 a urmat cursurile Colegiului Naţional „Al. Papiu Ilarian", profil matematică-fizică, această perioadă având un rol definitoriu în conturarea personalităţii sale, prin calitatea actului educaţional. O treaptă importantă în drumul formării sale profesionale a constituit-o facultatea, urmând, în perioada 1998-2002, cursurile Universităţii „Petru Maior" din Tg.-Mureş, profil matematică-informatică. Mai mult, în anul 2010 a absolvit cursurile programului de masterat Asigurarea Calităţii Învăţământului, în cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir" din Tg.-Mureş.

Anul 2002 a marcat trecerea de la statutul de discipol la cel de dascăl. Astfel, şi-a început cariera didactică, în calitate de profesor de matematică, la Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu" din Tg.-Mureş. În continuare, în anul şcolar 2003-2004, a devenit profesor de matematică titular, la Liceul Tehnologic Dumbrăvioara.

În anul şcolar 2004-2005, i-a învăţat pe elevii de la Liceul de Artă şi de la Şcoala Gimnazială „Romulus Guga", Târgu-Mureş, urmând ca în anul şcolar 2005-2006 să profeseze la Liceul de Artă şi Liceul Tehnologic „Aurel Perşu", ca profesor titular de matematică. Şi-a continuat activitatea şi în anul şcolar 2006-2007, la Liceul de Artă şi Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian" din Târgu-Mureş.

Începând cu anul 2008, a fost profesor titular de matematică la Colegiul Economic „Transilvania" din Târgu-Mureş, unde a activat timp de nouă ani, această perioadă punându-şi amprenta asupra întregii evoluţii profesionale: a fost membru în consiliul de administraţie, şef de catedră şi membru în multe comisii din cadrul instituţiei. În anul 2017 a revenit, însă, la şcoala unde s-a format şi de unde a pornit, devenind profesor titular de matematică la Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian" din Târgu-Mureş.

Activitatea de la catedră a fost întotdeauna completată de implicarea în toate nivelurile procesului instructiv-educativ. Drept urmare, începând cu 1 septembrie 2014, a fost numită inspector şcolar pentru disciplina matematică, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş.

Totodată, antrenată pe traiectoria unei permanente formări şi transformări personale şi profesionale, doamna profesoară a obţinut, în anul 2014, gradul didactic I. Nu în ultimul rând, începând cu anul 2014 face parte din Corpul naţional de experţi în management educaţional.

Dincolo de toate, doamna profesoară a mizat mereu pe importanţa valorificării potenţialului elevilor, crezând cu tărie că un profesor există prin şi cu elevii săi. Astfel, acest întreg parcurs profesional a fost mereu încununat de participări cu elevii la diferite concursuri de matematică, specifice matematicii tehnologice, cum ar fi: Concursul Naţional „Adolf Haimovici" Iaşi, Concursul Naţional Tehnici Matematice de la Râmnicu-Vâlcea, Concursul Regional „Ecomat". Printre elevii premiaţi îi aminteşte pe: Baciu Anca, Premiul II (2010), Menţiune (2009, 2011) la faza naţională a Concursului de matematică „Adolf Haimovici", Iaşi; Rusu Denisa şi Bandi Cristi, care au obţinut Menţiune, în 2011, la faza naţională a Concursului de matematică „Adolf Haimovici", Iaşi; Pop Bianca, Premiul II (2012) la faza naţională a Concursului de matematică „Adolf Haimovici", Iaşi. Elevii Todoran Adrian şi Istrate Paul au obţinut Premiul III la Concursul Naţional Tehnici Matematice, Râmnicu-Vâlcea (2013,2014) şi Menţiune la Concursul Regional Ecomat (2014); Raţ Andrei, Gherendi Anca, Chiheri Adriana au obţinut Premiul I la Concursul Regional Ecomat (2017, 2015).

Nu în ultimul rând, a fost mereu deschisă unor noi probe şi provocări: a fost colaborator al Editurii Campion, începând cu anul 2012 şi, de-a lungul întregii cariere didactice, a participat la cursuri de formare şi perfecţionare, astfel: 2014 - Program de formare - „Oportunităţi pentru o carieră didactică de calitate printr-un program naţional de formare continuă a profesorilor de matematică din învăţământul preuniversitar", POSDRU/87/1.3/S/62882; 2014 - Manager de proiect, organizat de CCD Mureş; 2013 - Program de formare „Abilitare curriculară", în cadrul proiectului POSDRU/87/S/1.3/S/63698; 2013 - Program de formare „Dezvoltare profesională şi oportunităţi de carieră" în cadrul proiectului POSDRU/87/S/1.3/S/63698; 2012 - Competenţe cheie TIC în curriculum şcolar; 2012 - Curs „Specialiştii viitorului pentru educaţie şi formare", Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureş; 2011 - Curs E-Formare; 2010 - Masterat: Asigurarea Calităţii Învăţământului, Universitatea „Dimitrie Cantemir", Tg.-Mureş; Master în Ştiinţele Educaţiei; 2006 - Curs de Consiliere şi Orientare; 2005 - Atestat de Formare Continuă Siveco - Utilizare AEL.

În final, prin întreaga sa activitate, realizată cu pasiune, dăruire şi cult al lucrului bine făcut, doamna profesoară Cojocnean urmăreşte gândul acela frumos al scriitorului Leon Bloy, încercând sa clădească la catedră, şi dincolo de ea, o şcoală în care „nu se ştie cine dă şi cine primeşte", în care, zi de zi, dascălul şi elevul învaţă unul de la altul.

Lasă un comentariu