CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ CENTENARUL UNIRII BASARABIEI CU ROMÂNIA

Distribuie pe:

Universitatea „Dimitrie Cantemir" din Târgu-Mureş organizează, în 19 martie 2018, ora 10, la sediul instituţiei, Conferinţa Internaţională „Centenarul Unirii Basarabiei cu România".

COLEGIUL DE ONOARE AL CONFERINŢEI e alcătuit din conf. univ. dr. Igor CERETEU, INSTITUTUL DE ISTORIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI - CHIŞINĂU, Dr. Mihai ŢURCANU, INSTITUTUL DE ISTORIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI - CHIŞINĂU, Prof. univ. dr. şi Multi dr. Honoris Causa Mihail DIACONESCU, UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, SOCIETATEA ,,AD FONTES" DE SUB EGIDA VATICANULUI ŞI A UNIUNII EUROPENE, ACADEMIA DACO-ROMÂNĂ - BUCUREŞTI, Prof. univ. dr. Ion CALAFETEANU, INSTITUTUL REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 - BUCUREŞTI, Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR, INSTITUTUL REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 - BUCUREŞTI, Ambasador Dr. Ion POROJAN, ASOCIAŢIA AMBASADORIL O R ŞI DIPLOMAŢILOR DE CARIERĂ DIN ROMÂNIA, Diplomat şi publicist MIOARA POROJAN, Dr. Ion CONSTANTIN, INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARIS-MULUI - BUCUREŞTI, Dr. Alexandru GHIŞA, UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI - CLUJ-NAPOCA.

Programul Conferinţei:

9.30-10.00: Înregistrarea participanţilor

10.00-11.30 Şedinţa de deschidere

MESAJUL DE BUN VENIT DIN PARTEA ORGANIZATORILOR:

Conf. univ. dr. ing. Alexandru Bogdan MURGU, preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii ,,Dimitrie Cantemir" din Târgu-Mureş,

MESAJELE DIN PARTEA INVITAŢILOR:

Dr. Lucian GOGA, prefectul judeţului Mureş; Peter FERENCZ, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş; Alexandru CÎMPEAN, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş; Ioan MACARIE, inspector general şcolar al judeţului Mureş; Conf. univ. dr. Igor CERETEU, cercetător ştiinţific coordonator Secţia Istorie Medievală a Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei - Chişinău; Dr. Mihai ŢURCANU, cercetător ştiinţific Secţia Istorie Contemporană a Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei - Chişinău; Prof. univ. dr. şi Multidr. Honoris Causa, Mihail DIACONESCU, membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Societăţii ,,Ad Fontes" de sub egida Vaticanului şi a Uniunii Europene, preşedinte de onoare al Academiei Daco-române Bucureşti; Prof. univ. dr. Ion CALAFETEANU, director ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Bucureşti; Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR, cercetător ştiinţific la Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Bucureşti; Dr. Ion POROJAN, ambasador şi vicepreşedinte al Asociaţiei Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră din România, Dr. Ion CONSTANTIN, istoric şi diplomat, cercetător asociat la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului - Bucureşti; Dr. Alexandru GHIŞA, istoric şi diplomat, profesor Asociat al Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.

11.30-11.50 Recital corul de copii al Gimnaziului ,,Serafim Duicu" din Târgu-Mureş

12.30-13.10 Prezentare volum ,,Sacrificiul - romanul Marii Uniri în cuprinsul fenomenologiei epice a spiritului românesc", Prof. univ. dr şi Multidr. Mihail Diaconescu (Uniunea Scriitorilor din România, Societatea ,,Ad Fontes" de sub egida Vaticanului şi a Uniunii Europene, Academia Daco-română Bucureşti).

13.10-15.10 Comunicări în plen

Moderator: Conf.univ.dr. Doina David.

Conf. univ. dr. Igor CERETEU (Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău) - Rolul valorilor cărturăreşti în făurirea unirii Basarabiei cu România; Dr. Mihai ŢURCANU (Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău) - Atitudinea SUA şi a marilor puteri faţă de unirea Basarabiei cu România (1918-1920); Prof. univ. dr. Ion CALAFETEANU (Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, Bucureşti) - Recunoaşterea Marii Uniri de la 1918. Conferinţa de Pace de la Paris; Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR (Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989), Chişinău - 27 martie 1918. Începutul revoluţiei unităţii naţionale şi rolul românilor transilvăneni; Ambasador dr. Ion POROJAN - Golgota Basarabiei - soarta românului-prizonier în URSS Constantin Gheorghe; Dr. Alexandru GHIŞA (Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca) - Primul Război Mondial şi căderea marilor imperii. De la statul imperial la statul naţional; Dr. Ion CONSTANTIN (Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti) - Intrarea trupelor române în Basarabia, ianuarie 1918; Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN (Universitatea „Petru Maior", Târgu-Mureş) - Puterile Centrale şi unirea Basarabiei cu România.

15.30-17.30 Comunicări în plen.

Prof. univ. dr. Brânduşa GOREA, Universitatea „Dimitrie Cantemir", Târgu-Mureş - 100 de ani de drept românesc: arc peste timp, pod peste graniţe; Nicolae BĂCIUŢ, Direcţia Judeţeană de Cultură Mureş -Grigore Vieru şi idealurile unirii; Lazăr LĂDARIU, redactor-şef al cotidianului ,,Cuvântul liber", preşedinte al Despărţământului Central Mureş al ,,Astrei" - Grigore Vieru - limba noastră cea română; Dumitru POPTĂMAŞ, preşedintele Fundaţiei Culturale ,,Vasile Netea", Târgu-Mureş - Târgu-Mureşul din inima Chişinăului; profesor drd. Simion Virgil BUI, Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian", Târgu-Mureş - Destinul unui mare patriot - Anton Crihan; profesor Dumitru BOTOŞ, Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian", Târgu-Mureş -Basarabia în opera lui Nicolae Iorga; Profesor Vasile ŞANDOR, Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian", Târgu-Mureş - Chestiunea Basarabiei din perspectiva omului politic Alexandru Marghiloman; Drd. Luigi COSMA, Universitatea „Petru Maior", Târgu-Mureş - Onisifor Ghibu şi Basarabia.

• 17.30-17.45 Prezentarea proiectului ,,100 de cărţi pentru Marea Unire", Nicolae Băciuţ, Directorul Direcţiei Judeţene de Cultură Mureş.

• 17.45-18.00 Festivitatea de decernare a diplomelor membrilor Colegiului de Onoare.

Organizatori: Conf. univ. dr. Doina David, Conf. univ. dr. Valentin-Călin Florea, Lect. univ. dr. Miruna Mădălina Iancu.

Lasă un comentariu