833 hectare afectate de inundaţii în judeţul Mureş

Distribuie pe:

În judeţul Mureş au fost afectate de ploi 833 hectare. Dintre acestea, păşuni - 20 hectare şi culturi agricole (lucernă şi grâu) - 60 hectare, restul fiind terenuri arabile, ce urmează să fie însămânţate după retragerea apelor, în zona Ogra (180 hectare), Cuci (60 hectare), Sânpaul (243 hectare) şi Iernut (350 hectare).

„Până în prezent nu au fost semnalate pagube. Sperăm ca de pe cele 60 hectare cu grâu şi lucernă să se retragă apele, iar pagubele să fie minime sau inexistente. La lucernă, probabil, va apărea mâlirea. La ora actuală nu sunt pagube însemnate, întrucât apele sunt în retragere", aflăm de la ec. Ioan Rus - director executiv al Direcţiei pentru Agricultură Mureş. Domnia sa adăuga şi că, în situaţia în care se vor constata pagube, se convoacă, la nivelul fiecărei localităţi, comitetul local pentru situaţii de urgenţă, care întocmeşte actele. Ulterior, va fi depusă o situaţie operativă prin care se înştiinţează comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă.

Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă (C.L.S.U) sunt organisme interinstituţionale cu atribuţii în sprijinul managementului situaţiilor de urgenţă produse sau posibil a se produce pe teritoriul unei anumite unităţi administrativ-teritoriale. C.L.S.U. se constituie la nivelul municipiilor, oraşelor, precum şi al comunelor, sub conducerea primarului.

Conform legislaţiei în vigoare, producătorul agricol afectat de calamităţi naturale trebuie să depună o înştiinţare la primăria pe raza teritorială unde s-au produs fenomenele naturale. Expertizarea daunelor în vederea stabilirii dreptului şi volumului despăgubirilor se face de comisia stabilită prin ordin al prefectului, care se convoacă de primarul comunei, oraşului sau sectorului în cel târziu 48 de ore de la producerea evenimentului în cazul pieirii animalelor, păsărilor, familiilor de albine şi peştilor. Pentru culturile agricole şi plantaţii, convocarea comitetutului trebuie făcută în cel mult trei zile de la producerea fenomenului. După constatarea în teren a producerii fenomenelor naturale şi a valorii pagubelor, comisia va proceda la întocmirea documentaţiei. Pentru culturile agricole şi plantaţiile afectate parţial se va face o con-statare preliminară a pagubelor şi a cheltuielilor efectuate la data producerii fenomenului.

Lasă un comentariu