Exces de umiditate pe terenurile agricole - Punerea în funcţiune a staţiilor de pompare pentru desecare

În urma întrunirii Comitetelor de Situaţii de Urgenţă la nivel teritorial, unde s-au stabilit anumite zone cu exces de umiditate pe terenurile agricole, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), a stabilit nevoia de punere în funcţiune a staţiilor de pompare pentru desecare pe raza a 16 judeţe (Arad, Braşov, Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Satu Mare, Teleorman, Timiş, Tulcea şi Vaslui).

Astfel, în data de 14 martie 2018 au fost puse în funcţiune 180 de staţii de pompare pentru evacuarea apei de pe o suprafaţă de 517 mii ha. Precizăm că de la începutul anului au funcţionat 198 de staţii de pompare pentru desecare, prin intermediul cărora a fost evacuat un volum de 627 milioane mc.

Evitarea băltirii apei pe suprafeţe agricole

În prezent, ANIF deţine în administrare un număr de 470 amenajări de desecare la nivel naţional, în suprafaţă totală brută de 3.085.895 ha, din care 1.463.926 ha cu evacuarea apei prin pompare şi 1.621.968 ha cu evacuarea apei gravitaţional.

ANIF a răspuns prompt tuturor solicitărilor de desecare venite de la Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, dar şi la cererea beneficiarilor privaţi.

Practic, ANIF a funcţionat cu toate staţiile de pompare de desecare aflate în administrarea sa, disponibile în acele zone. Costurile pentru aceste servicii de desecare sunt asigurate în cea mai mare parte din bugetul ANIF, doar beneficiarii privaţi având o contribuţie extrem de mică, de aproximativ 5% din totalul costurilor pentru lucrările solicitate.

Staţiile de pompare pentru desecare vor asigura permanenţa 24h/24 atât timp cât va fi necesar, având în vedere că prevenirea inundării localităţilor şi evitarea băltirii apei pe suprafeţe agricole reprezintă unele dintre activităţile principale ale ANIF.

Potrivit prevederilor legale, ANIF desfăşoară acţiuni de prevenire şi protecţie a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa faţă de factorii de risc şi a calamităţilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţii hidrotehnice.

 

Lasă un comentariu