REUNIUNE CULTURALĂ DE SUFLET

Distribuie pe:

Societatea Culturală ,,Graiul Câmpiei" având-o ca preşedinte pe neobosita doamnă DINUCA BURIAN, bibliotecar la Biblioteca Orăşenească „Liviu Rusu" Sărmaşu, a organizat la data de 18.03.2018, o reuniune culturală de mare simţire patriotică în com. Sâmpetru de Câmpie. Activitatea s-a desfăşurat sub semnul ,,Centenarului Unirii", ea având loc la sediul societăţii aflat în această localitate, unde inimoasa doamnă POP AURELIA, care a primit în spaţiul său privat această societate, a fost o gazdă desăvârşită.

Învitaţi de onoare au fost: preşedintele Fundaţiei Culturale ,,Vasile Netea", prof. DIMITRIE POPTĂMAŞ; preşedintele Ligii Scriitorilor Români - filiala Mureş, MIRCEA DORIN ISTRATE; cunos-cuta pictoriţă VEREŞ ZSUZSANA; apreciatele interprete de muzică populară MĂRIOARA PRECUP şi MARIA MOLDOVAN; preşedin-tele PNŢCD Mureş ing. CANCEU IULIAN; elevii din Grupul Artistic ,,Graiul Câmpiei" din Sărmaşu. Au onorat cu prezenţa lor preoţii de pe raza comunei : Beleanu Robert, Arion Lucian, Răzvan Bucur, directoarea şcolii din localitate Ioana Bucur, cadre didactice, locuitori ai comunei.

Domnul DIMITRIE POPTĂMAŞ a susţinut o adevărată lecţie de istorie privitoare la unirea Basarabiei cu patria mamă, argumentată cu date istorice de mare interes. A prezentat mai apoi acţiunile la care a participat domnia sa după 1989, ajutându-i pe fraţii noştri moldoveni în a-şi organiza câteva biblioteci cu fond de carte românească, extrem de deficitară la aceea vreme, activitate ce a avut un impact deosebit atunci şi acum, în cunoaşterea, însuşirea şi cultivarea limbii române pe acest jertfelnic pământ românesc.

Binecunoscuta pictoriţă VEREŞ ZSUZSANA, o prezenţă activă de mai mult timp în zonă, şi-a prezentat cele mai recente compoziţii ale sale, ICOANELE, lucrări foarte apreciate de cunoscători pentru expresivitatea lor, pentru tot ce transmit ele, durere, suferinţă, smerenie, speranţă, încredere. Artista ne-a mărturisit că aceste lucrări sunt itinerante, scopul artistei fiind acela de a fi expuse mai ales acolo unde, şi mai ales în faţa celor care chiar au nevoie de prezenţa lor, ca leac mângâietor pentru suflet şi inimă.

Am fost plăcut surprinşi de soliştii ansamblului de cântece ,,Graiul Câmpiei", ALBERT ALEXANDRA, NOVAC DENISA, GALADON LAVINIA, de cântecele lor interpretate pe mai multe voci, de foarte talentatele recitatoare: CENAN OLIVIA, ROŞCA BIANCA, VĂRZAR MARIA, câştigătoare a foarte multe premii la concursurile de gen.

Poetul MIRCEA DORIN ISTRATE a citit câteva poezii la temă şi a comentat expoziţia de icoane.

Activitatea s-a încheiat cu recitalul de mare simţire şi fior artistic, transmis audienţei de îndrăgitele noastre soliste de muzică populară, MĂRIOARA PERCUP şi MARIA MOLDOVAN. La toate acestea adăugăm o notă distinctă în care s-a desfăşurat activitatea şi anume, faptul că, doamnele Dinuca Burian şi Pop Aurelia s-au îngrijit ca toate persoanele participante să vină îmbrăcate în frumosul port popular al câmpiei. A fost o încântare pentru ochi şi suflet cum rar am mai văzut.

Fiind încă în Postul Paştelui, domniile lor au interpretat fiecare câteva pricesne, alint pentru păcătoasele noastre suflete încă prea puţin iubitoare, iertătoare, şi neunite cum ar trebui, în gând şi faptă.

A fost o după-masă de mare şimţire românescă, undeva, aici, într-un sat de pe câmpia jertfitorului Mureş, pe care gazdele noastre l-au adus spre cinstirea tuturor acelora care acum 100 de ani, uniţi în cuget şi simţiri, au înfăptuit măreţul act al unirii tuturor celor care vorbeau acelaşi grai românesc.

Vorbind despre dezunire, am avut un singur regret, păcat că nu a fost de faţă şi primarul localităţii, viceprimarul, vreun consilier, toţi români de-ai noştri. Păcat, mare păcat că au pierdut un asemenea moment dedicat tocmai unirii. Încolo toate bune şi la locul lor.

 

Lasă un comentariu