Portret în mişcare

Distribuie pe:

La cumpăna unei vârste, cea a pensionării, pr. dr. Gheorghe Nicolae Şincan e acelaşi pe care l-am cunoscut cu aproape trei decenii în urmă: plin de energie, voluntar, neostoit, harnic, sensibil, delicat - şi atâtea alte calităţi care îl fac bun de pus pe rană, că e aceasta a trupului sau a sufletului.

Deşi s-a stabilit la Târgu-Mureş în 1988, ca protopop al protopopiatului Târgu-Mureş, am mai degrabă sentimentul că a fost aici dintotdeauna, prin prezenţa sa activă, în teritoriile credinţei şi culturii, fiind mereu aproape în multe dintre înfăptuirile noastre, de la atâtea întâlniri literare, până la şedinţele de la Patriarhia Română, ca membri în Adunarea Naţională Bisericească.

Un om devotat Bisericii strămoşeşti şi misiunii sale, un patriot înflăcărat, atent la tot ceea ce se întâmplă cu noi, ca neam, ca popor, ca fiinţă.

Preotul Gheorghe Nicolae Şincan a dat misiunii sale distincţie, altitudine, prestanţă, eleganţă, firesc...

Niciun alt preot, din întreaga istorie a Târgu-Mureşului şi a întregului judeţ Mureş, nu-l întrece în altitudinea preocupărilor sale, între care, dincolo de amvon, la loc de cinste se numără activitatea editorială, cea publicistică şi cea ştiinţifică.

Prin cărţile sale s-a apropiat tot mai mult de cei cu credinţă în Dumnezeu, pentru că în ele a adunat o parte din esenţa predicilor sale, „în speranţa, spune părintele Şincan, că unele dintre ele vor sluji preoţilor, slujitorilor Bisericii, ortodocşi şi neortodocşi, sau altor vorbitori publici, pentru împrospătarea conştiinţei lucrării misionare a Bisericii şi a conţinutului acesteia, făcându-le cuvântarea mai colorată şi mai accesibilă ascultătorilor".

A câştigat, fireşte, în timp, în înţelepciune, pentru că n-a încetat o clipă să se adape de la izvoarele acesteia, devenind ceea ce cu admiraţie şi respect numim un veritabil cărturar, mereu în orizontul cunoaşterii.

Este doctor în teologie, colaborează mereu la mai multe publicaţii din ţară, este redactor-şef adjunct al revistei Vatra veche, e autorul unui număr impresionant de cărţi, de mare utilitate în viaţa credincioşilor.

Este şi membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi membru al Ligii Scriitorilor, filiala Mureş.

Pentru toată activitatea sa a fost răsplătit cu numeroase distincţii, între care „Fibula de la Suseni", cea mai importantă distincţie acordată personalităţilor mureşene.

Părintele Şincan mi-a influenţat în mod decisiv viaţa. Nu i-am mărturisit niciodată acest lucru, dar, ca la o târzie spovedanie, trebuie să-i mulţumesc, cu adâncă plecăciune, pentru că fără el, viaţa mea ar fi fost mult mai săracă. M-am îmbogăţit sufleteşte, m-am aşezat la casa mea, pentru că părintele Şincan (Gheorghe, asemeni sfântului al cărui nume îl poartă), e un luptător de nădejde, (Nicolae, alt sfânt pe care îl are în numele lui, şi căruia îi seamănă) a fost mereu plin blândeţe, bunătate, dărnicie...

La mulţi ani, părinte Şincan, şi să te răsplătească Dumnezeu însutit cu sănătate şi lungime de zile, pentru tot ce ai făcut pentru cei care am avut şansa să fim în preajma ta.

Lasă un comentariu