NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ! Amenzi pentru cei care nu distrug ambrozia

Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 227 din cursul săptămânii trecute, intrând în vigoare sâmbătă, 17 martie. Conform prevederilor sale, ,,proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia (denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia)". Se doreşte, astfel, evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.

,,În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până în 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia. Beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia", precizează actul normativ.

Conform aceluiaşi document, ,,lucrările de întreţinere a terenului în vederea combaterii buruienii ambrozia în ariile naturale protejate stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se fac potrivit planului de management al ariei naturale protejate".

Până la 20.000 de lei amendă

Diverse specii de ambrozia produc cantităţi mari de polen, reprezentând unul dintre principalii declanşatori ai rinitei alegice („febra fânului").

Nerespectarea prevederilor Legii nr. 62/2018 constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment. În cazul în care nu sunt respectate nici prevederile din avertisment de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, sancţiunea este amendă de la 750 de lei la 5.000 de lei pentru persoanele fizice, şi de la 5.000 de lei la 20.000 de lei pentru persoanele juridice.

În cazul în care nu sunt respectate nici prevederile din avertisment, persoanele fizice vor fi sancţionate cu amendă de la 750 de lei la 5.000 de lei, iar persoanele juridice cu amendă de la 5.000 de lei la 20.000 de lei.

Verificarea şi constatarea nerespectării legii

La articolul 5 al Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, se menţionează că verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole a dispoziţiilor actului normativ, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de o comisie mixtă, constituită prin ordin al prefectului. Aceasta va fi formată din specialişti desemnaţi din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, direcţiilor judeţene de sănătate publică şi autorităţii publice locale pe a cărei rază teritorială se face controlul.

 

Lasă un comentariu