Omagiul cărţii la ceas aniversar Cartea „BASARABIA iarăşi şi iarăşi" a scriitorului Ilie Şandru, lansată la Topliţa

Distribuie pe:

Pe Mureş în sus, în zorii primăverii, la ceas aniversar, Topliţa Română, localitatea de baştină a celui dintâi patriarh al României - Elie Miron Cristea, a îmbrăcat straie de sărbătoare, pentru a-şi cinsti şi omagia, aşa cum se cuvine, pe unul dintre marii bărbaţi ai Ardealului nostru românesc, pe cărturarul şi patriotul român, pe prietenul şi omul de mare valoare, ILIE ŞANDRU, cel care, de-a lungul vieţii domniei sale, a sfinţit locul acesta binecuvântat, prin memorabilele sale realizări.

Marţi, 20 martie 2018, de la ora 16.00, a avut loc, la Topliţa, lansarea cărţii „BASARABIA iarăşi şi iarăşi" a scriitorului Ilie Şandru, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită (volum de publicistică), carte ce a apărut de curând la Editura VATRA VECHE din Târgu-Mureş. Acest eveniment cultural a avut loc în sala de consiliu a Primăriei municipiului Topliţa şi a fost organizat de Biblioteca municipală „George Sbârcea" Topliţa, Centrul Cultural Topliţa şi Primăria municipiului Topliţa. Lansarea acestei cărţi s-a bucurat de prezenţa unui public numeros, fiind de faţă oficialităţi locale, dascăli, preoţi, iubitori de carte, de cultură, de frumos. Evenimentul a fost extrem de bine potrivit, întrucât se împlinesc 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România.

Cu acest prilej a fost sărbătorit şi autorul acestui volum, scriitorul Ilie Şandru, care a împlinit frumoasa vârstă de 83 de ani. Despre personalitatea autorului, precum şi despre cartea „BASARABIA iarăşi şi iarăşi" au susţinut expuneri: prof.dr. Florin Bengean, teolog şi istoric; dr. Viorica Macrina Lazăr, directorul Bibliotecii municipale „George Sbârcea" Topliţa, prof. Vasile Stancu din Sfântu-Gheorghe; distinsul cărturar dr. Nicolae Băciuţ, membru al Uniunii Scriitorilor, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Mureş, care i-a conferit domnului Ilie Şandru Medalia şi Diploma de Excelenţă 10/100 din partea Revistei „Vatra Veche"; prof.dr. Costel Cristian Lazăr, directorul Centrului cultural Topliţa, moderatorul activităţii culturale. Apoi, distinsul autor scriitorul Ilie Şandru a mulţumit pentru cuvintele frumoase, a mulţumit tuturor celor prezenţi la acest eveniment editorial, a vorbit despre tainele apariţiei acestei cărţi şi a oferit autografele de rigoare.

Distinsul cărturar Ilie Şandru a împlinit frumoasa, venerabila şi respectabila vârstă de 83 de ani de viaţă, vârstă frumoasă de maturitate şi înţelepciune, împodobită cu atâtea realizări, de la înălţimea cărora poate privi cu deplină bucurie spre anii cei mulţi în care a trudit cu maximă osârdie în ogorul culturii române. În perspectiva aniversării celor 83 de ani de viaţă ai cărturarului Ilie Şandru, putem măsura binefacerile şi bogatele rodiri ale contribuţiei domniei sale la cimentarea unităţii naţionale şi spirituale a poporului nostru. De aceea, marea personalitate a domnului Ilie Şandru creşte tot mai mult în ochii noştri.

Atât de mare este forţa care există în spiritul personalităţii lui Ilie Şandru, încât ceea ce se desprinde din ea este o credinţă puternică şi o nădejde nestrămutată în destinul, în viitorul luminos şi în progresul neamului românesc. Ne dăm seama, cu uşurinţă, că din gândirea, simţirea şi năzuinţele domnului Ilie Şandru se desprinde un vibrant mesaj de afirmare viguroasă a neamului nostru românesc între celelalte popoare ale lumii. Exemplul luminos al vieţii domniei sale aprinde în noi nădejdea puternică în destinul neamului nostru şi conştiinţa exigenţelor legate de împlinirea acestui destin.

La ceas de seară, am părăsit pământul binecuvântat al Topliţei Române cu dorul de Ilie Şandru, de topliţeni şi cu gândul revenirii cât mai grabnice.

Plecat din Săcalu de Pădure, de unde odinioară pleca şi cel care va deveni episcop al Argeşului, Nichita Duma, Ilie Şandru a făcut din orice colţ al acestei ţări un loc unde să se simtă acasă. A sfinţit locurile prin care a trecut cu valoarea sa umană şi intelectuală. Asemenea marilor „luceferi" ai neamului nostru românesc, Ilie Şandru a căutat să înfrumuseţeze istoria Transilvaniei prin exemplul său de viaţă, închinată acestui pământ de atâtea ori sfinţit cu sângele şi lacrimile celor ce s-au „semănat" pe brazda Patriei, pentru ca ea să devină frumoasă… şi mai frumoasă. Sunt multe atributele care merită să fie legate de numele acestui distins cărturar al neamului românesc, care, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, a fost trimis în inima Transilvaniei ca să vegheze la destinele neamului nostru românesc. Energic şi constant în preocupările sale, cu un deosebit simţ al realităţii, cu dragoste neţărmurită faţă de toţi cei care simt şi gândesc româneşte, Ilie Şandru îşi câştigă o cunună de glorie ce se păstrează neveştejită în inimile şi în sufletele noastre. Odată cu felicitările mele, urez domnului Ilie Şandru ca bunul Dumnezeu să reverse asupra sa toate darurile Sale cele bogate, să-i binecuvânteze din belşug strădaniile de viitor şi să-i înmulţească anii până la adânci bătrâneţi, cu sănătate şi cu aceeaşi vigoare sufletească şi trupească de care s-a bucurat întotdeauna, ca să fie şi de acum înainte tot atât de folositor Patriei şi Bisericii noastre strămoşeşti, ca astfel să poată adăuga noi lauri la cununa atât de bogată în vrednicii care-i încununează activitatea de până acum.

Să ne trăieşti întru mulţi ani, bunule şi dragule prieten, frate de neam şi credinţă, Ilie Şandru. La mulţi ani fericiţi şi binecuvântaţi!

Lasă un comentariu