TÂRGU-MUREŞ - Prioritate absolută: atragerea de fonduri europene!

În contextul preocupării municipalităţii pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile, au fost finalizate 2 proiecte importante, aferente contractelor semnate la nivelul anilor 2012-2015, în valoare totală de 30,5 milioane de euro, ne informează surse din cadrul departamentului de specialitate. Proiectele finalizate sunt: 1) Reabilitare sit poluat iaz batal de deşeuri 30 ha - Târgu-Mureş (faza I) constând în reabilitarea a 13,5 ha din iazul batal, realizarea drumului de acces în zona centrală a iazului, demolarea conductelor parţial dezafectate; 2) - Calea verde spre dezvoltare durabilă, proiect derulat în parteneriat cu Asociaţia Autorităţilor Locale şi Regionale din Norvegia, primăriile Sibiu şi Braşov, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu şi Administraţia Naţională de Meteorologie Bucureşti. În cadrul proiectului au fost iniţiate demersuri pentru creşterea eficienţei energetice a clădirii Centrului Social din Târgu-Mureş şi pentru înfiinţarea unui Centru educaţional privind adaptarea la schimbările climatice, iar la Platoul Corneşti a fost instalată o staţie meteorologică pentru obţinerea de date ce vor contribui la elaborarea de prognoze şi avertismente meteo.

Lasă un comentariu