Atenţie, români! Duşmanii Centenarului Marii Uniri nu dorm! TRANSILVANIA ÎN „COLIMATOR"! (VI)

Distribuie pe:

Suntem aici înainte de năvălirea ungurilor!

„Cel mai mare popor din această parte, rămas fără identitate, fără patrie! Originile daco-romane, legendă, ubicuitate - o mare enigmă. Ungaria jură că suntem balcanici, bulgarii că suntem carpatici. Ba ungurii că suntem fără patrie dată, rătăcitori cu turme. Iar acum ne contestă şi latinitatea! Ne caută şi alte origini, alte patrii… Ţi se pare cel puţin ciudat: un popor categoric migrator numeşte migrator pe altul categoric sedentar. El vine însă cu un «titlu de nobleţe»: de cuceritor cu sabia şi violenţa calului faţă de blândeţea boului şi a oii…" (Prof. univ. dr. David Prodan, academician).

La un „semn" al magnatului american de origine maghiară Söröş, care şi-ar dori să confere tuturor popoarelor o nouă identitate, o puzderie de figuri cosmopolite şi-au ridicat la unison vocile (sponsorizate) ca să arunce în derizoriu, prin deturnări grosiere, studiile ştiinţifice ale savanţilor din domeniul etnogenezei lumii. În „demitizarea" orchestrată de el, planetară, a „rostogolit" în cele 4 zări „tone" de dolari şi, astfel, cum era de aşteptat, o „armată" de unelte ale mediocrităţii s-au înfruptat ca vulturii din „stârvul" escrocheriilor sale, punând umărul la falsificarea istoriei, răstălmăcirea valorilor consacrate şi, nu în ultimul rând, la o nouă „ordine" postdemocratică. La noi, în România, printre zgomotoasele sale portavoci - care ne-au contestat originile daco-romane cu scopul de a ne prezenta în istorie ca un popor de pripas, numai „bun" de „călărit" de unguri (etc) - s-a regăsit şi „prestigioasa" editură Humanitas, condusă de filosoful politruc Liiceanu, care a girat lansarea în spaţiul public a unor opinii speculative şi defăimătoare la adresa originii, vechimii şi demnităţii noastre naţionale!

Astfel, în tumultul creat de cei care obişnuiesc să vorbească dincolo de ceea ce ştiu, o serie de „români" - în consens cu orientarea noii „şcoli" (politice) ungureşti - ne-au „rupt" legătura cu geneza istorică din neamul traco-dacilor, ne-au „exterminat" o dată cu invazia romană (ne-au redus etnogeneza la a ne considera ca fiind urmaşii exclusivi ai coloniştilor romani, cum au făcut şi greco-catolicii Şcolii Ardelene!), ne-au contestat romanizarea şi elementele sale specifice (nu neapărat că nu am înţelege şi încercarea forţată a unora de a ne „împinge" identitar pe axa Romei catolice), ne-au blamat continuitatea daco-romană pe pământul de astăzi (de după retragerea unei părţi a armatei şi administraţiei romane, în 271 dHr.), ne-au considerat venetici la noi acasă (de aceea am fost toleraţi şi persecutaţi atâtea secole în Transilvania, politizându-ni-se romanitatea în special după ce Transilvania a intrat, din 1699, sub dominaţia austriacă), ne-au prefabricat internaţional o imagine de neam primitiv şi criminal…

Cu riscul de a mă repeta, în încercarea de a-i invita pe batjocoritorii istoriei românilor să mai pună şi ei mâna pe carte, aş vrea să invoc numele a 7 personalităţi din istoriografia maghiară care ne-au atribuit provenienţa de popor romanic (ceea ce înseamnă şi o recunoaştere implicită a faptului că românii locuiau în Transilvania înainte de a năvăli ungurii): T. Ortvay, A. Hustti, Ş. Zamosius, I. Szamoskozy, S. Keza, L. Istvan, L. Kövari (lor li se adaugă şi savanţi italieni, polonezi, germani etc), câteva documente excepţionale (din secolele X-XIII) pe acelaşi subiect (cronicele lui Gardizi, Kekaumenos şi Kynnamos; actele imperiale din vremea împăraţilor bizantini Vasile II Macedoneanul, Constantin VII Porfirogenetul; scrierile papilor Inocenţiu III, Pius II şi Clement VIII), numeroasele descoperiri arheologice de după 271 (numai în Harghita şi Covasna sunt 50 de puncte arheologice, datând din perioada secolelor VII-XI), scrierile savanţilor români despre continuitatea daco-romană (Iorga, Xenopol, Haşdeu, Cantemir, Giurescu). Toate aceste documente, pentru cine este serios şi curios să ne perceapă trecutul dincolo de răstălmăcirile interesate ale ungurilor, se pot regăsi - înainte să le secretizeze globaliştii - în biblioteci, arhive, muzee…

 

Lasă un comentariu