Concursul judeţean de lingvistică pentru clasele a IV-a

La mijlocul acestei luni s-a desfăşurat Concursul judeţean de lingvistică pentru clasele a IV-a. Au participat aproximativ 150 de persoane (copii, învăţători, profesori, părinţi).

Structura competiţiei este construită în mod gradat, pe etape: şcolară, zonală, municipală, judeţeană şi pe ţară.

Elevii au lucrat în echipe de câte trei şi au avut de depăşit trei probe mari: de scriere, de citire şi de dramatizare. Prima s-a realizat sub forma muncii în echipe, cuprinzând opt jocuri lingvistice, care trebuiau rezolvate într-un timp limitat. În cadrul probei de citire s-a citit, la prima vedere, un fragment dintr-un text literar. Elevul desemnat ca fiind cititorul se familiarizează timp de 5 minute cu textul, după care îl citeşte comisiei. Proba de dramatizare a constat în alcătuirea unei poveşti, povestiri pe o anumită temă. Echipajul a avut 10 minute la dispoziţie pentru pregătire.

Activitatea, moderată de inspector şcolar de specialitate, dr. Fejes Réka şi responsabilul comisiei metodice, învăţătoare Gábor Lizetta, a avut drept scop descoperirea de către elevi a frumuseţii şi muzicalităţii limbii materne; familiarizarea cu problematica şi tainele exerciţiilor, jocurilor lingvistice; abordarea şi aplicarea cunoştinţelor lingvistice la un nivel înalt; descoperirea tainelor limbii sub formă de joc; înţelegerea, percepţia caracteristicilor limbii; aplicarea creativă a cunoştinţelor lingvistice dobândite, precum şi dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă şi pentru echipă.

Participanţi din tot judeţul Mureş

La sfârşitul celor trei probe, comisia a realizat centralizarea rezultatelor. La concurs au participat 14 grupe de copii, din diferite şcoli din întreg judeţul Mureş, reprezentând echipele câştigătoare ale etapei municipale şi zonale: Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu", Şcoala Gimnazială nr. 7, Liceul Teoretic Bolyai Farkas din Tg. Mureş, Liceul Tehnologic „Domokos Kázmér" şi Şcoala Gimnazială „S.Ilyés Lajos" din Sovata, Liceul Tehnologic „Sf. Gheorghe" Sângeorgiu de Pădure, Şcoala Gimnazială „Palkó Attila", Aluniş, Şcoala Gimnazială „Al. Ceuşianu", Reghin, Şcoala Gimnazială „Traian" Târnăveni, Şcoala Gimnazială nr. 1, Luduş, Şcoala Gimnazială „Deák Farkas", Miercurea Nirajului, Şcoala Primară Drojdii- Şcoala Gimnazială Mărculeni-Bereni, Şcoala Gimnazială „Aurel Mosora" Sighişoara şi Şcoala Gimnazială Albeşti.

Jurizarea

Din Comisia de jurizare au făcut parte profesoarele Makkai Kinga şi Sajgó Melinda de la Liceul Vocaţional Pedagogic „Mihai Eminescu" din Tg.-Mureş , învăţătoarea Varga Éva de la Şcoala Generală Fântânele, învăţătoarea Kali Gabriella de la Şcoala Gimnazială „Apafi Mihály" Ernei şi învăţătoarea Opra Kinga de la Şcoala Gimnazială „Sfântu Gheorghe" Sângeorgiu de Mureş.

Pe parcursul pauzelor s-au organizat jocuri de recreere, conduse de Kelemen Katalin şi Hayasi Akio.

Învăţătoarele Comisiei metodice au derulat concursul cu sprijinul primit de la Brutăria Eldi, Brutăria Timko, Petry Primacom SRL, Editura Corvin, Therézia Prodcom SRL, Restaurantul La Efendi, Apex Cleaning Solutions, Parohia Romano-Catolică Tg. Mureş, aflăm de la înv. Gábor Lizetta, responsabilul comisiei metodice. Domnia sa adăuga: „Şcoala noastră se poate mândri cu premiul I şi premiul pentru echipajul cel mai bun la Dramatizare.

Felicitări elevelor Domahidi Adél, Turos Sarolta, Kacsó Anett şi doamnei învăţătoare Pázsint Györgyi! Suntem foarte mândri de ele şi le dorim succses mai departe la faza naţională!"

Concursul a fost coordonat de Comisia metodică a învăţătorilor de la Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu" din Tg.-Mureş - învăţătoare Pázsint Györgyi, Orbán Márta, Gyarmati Katalin Czirják Izabella, Gábor Lizetta şi educatoarea Ferenczi Anna.

Competiţia a fost susţimută şi de Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia Minorităţi, prin prezenţa consilierului Fodor József, precum şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş , prin inspector şcolar general adjunct, prof. Illés Ildikó.

Lasă un comentariu