LA CASA IANCULUI

Lansările de carte ale profesorului ILIE ŞANDRU, oriunde s-ar desfăşura ele, fac întotdeauna sala neîncăpătoare pentru cei care vin să îl onoreze cu prezenţa lor. Aşa s-a întâmplat şi la Casa Iancului, miercuri, 28.03.2018, când, cel îndrăgostit atât de mult de istoria neamului şi-a lansat cartea ,,BASARABIA, IARĂŞI ŞI IARĂŞI". I-au fost aproape prietenii de-o viaţă, colegii din Liga Scriitorilor Români - filiala Mureş, unde domnia sa este un remarcabil membru, cunoştinţe, admiratori. Au ţinut să vorbească despre această a doua ediţie (completată, adăugită, îmbunătăţită) a cărţii, domnii LAZĂR LĂDARIU, DIMITRIE POPTĂMAŞ, FLORIN BENGEAN, RĂZVAN DUCAN. Autorul este de-acum binecunoscut cititorilor de carte din Târgu-Mureş şi nu numai.

Moderatorul întregii activităţi, domnul IOAN BERŢA, preşedintele Societăţii Cultural-Patriotice ,,Avram Iancu" din Târgu-Mureş, l-a prezentat pe omul, luptătorul pentru cauza poporului său, istoricul adevărului, Ilie Şandru, aşa cum îl ştim majoritatea dintre noi, drept, cinstit, într-o zbatere continuă pentru ideile ce le promovează.

FLORIN BENGEAN, mereu aproape de Ilie Şandru, ne-a dat câteva date biografice despre Domnia Sa, omul care, la cei 80 de ani de viaţă, împliniţi acum câteva zile, este la fel de combativ şi plin de energie creatoare, ca şi acum 20 de ani, după care a făcut elogioase referiri la opera pe care autorul ne-o lasă drept cinstită moştenire, nouă, urmaşilor săi. El a apreciat că, acum, prof. Ilie Şandru ,,de la înălţimea valorii sale, poate privi în linişte ogorul culturii româneşti", pentru că şi-a făcut, cu vârf şi îndesat, datoria sa de scriitor.

Referitor la cartea prezentată, a caracterizat-o ca fiind ,,o incursiune în zbuciumata istorie a Basarabiei", „un gând înlăcrimat şi plin de durere, când ne gândim la sora noastră", o „istorie a trădărilor şi neputinţelor celor de acum".

RĂZVAN DUCAN a prezentat în amănunt cartea, pe capitole, accentuând acele părţi încărcate de semnificaţie care trebuie reţinute, scoţând în evidenţă că această carte este scrisă pe bază de documente istorice, dar şi pe baza celor trăite personal de autor în numeroasele sale vizite în Basarabia, că domnia sa respectă, întru totul, adevărul, că s-a implicat direct şi personal în lupta fraţilor noştri pentru emanciparea lor, pentru a salva, recupera, cultiva limba română, acolo unde ea a fost aproape desfiinţată.

Frumos şi adevărat elogiu adus autorului, dar şi îndreptăţită condamnare a autorităţilor române care nu s-au ridicat la înălţimea clipei istoriei şi a aşteptărilor fraţilor noştri, nici măcar acum la 100 de ani de la evenimentul care ar fi trebuit să ne impulsioneze a realiza o altă şi definitivă unire, caz în care ,,cartea este o mostră de iubire de neam şi ţară".

DIMITRIE POPTĂMAŞ, prieten de-o viaţă cu autorul, trecuţi împreună prin toate relele şi bunele acestei lumi, luptători şi sprijinitori activi al demersului făcut de mai mulţi intelectuali din România, pentru a suplini lipsa de carte românească în bibliotecile basarabenilor, ştiind că doar prin ea se poate consolida cultura unei naţii atât de oropsită ca a lor.

Domnia sa ne-a relatat cum s-a implicat, împreună cu autorul, în foarte multele acţiuni desfăşurate în Basarabia şi Bucovina, printre care cea mai importantă o consideră a fi constituirea fondului de carte românească a bibliotecilor din cele două provincii, precum şi a unor biblioteci constituite numai pe baza cărţilor româneşti donate de cetăţenii din Târgu-Mureş şi Cluj-Napoca. A remarcat şi domnia sa pasivitatea şi indecizia conducerii statului nostru, care a ratat prea multe momente favorabile unirii, istoria fiind cea care îi va judeca aspru pentru acest lucru.

LAZĂR LĂDARIU ne-a mărturisit, profund emoţionat, că ,,Ilie Şandu are de-acum un loc de lumină în sufletul meu", onorantă apreciere la adresa celui care ,,de o viaţă este într-o continuă luptă" pentru a scoate la lumină adevărul istoric despre istoria poporului său. Cartea de faţă ne spune că ,,Basarabia este lacrima fierbinte a neamului românesc", că ea s-a scris cu bucurie şi durere la toate ,,podurile" de flori, de piatră, de speranţă", la care Domnia Sa şi autorul au fost mereu prezenţi. Implicarea lui Ilie Şandru va fi mereu un exemplu de cum oamenii responsabili, valorile acestei ţări au datoria morală de a fi mereu acolo unde un frate are nevoie de sprijinul altuia.

FLORIN OPROESCU a avut frumoase cuvinte de apreciere la adresa operei şi activităţii autorului, mărturisindu-ne câteva momente în care cei doi au fost împreună în această luptă de emancipare culturală a fraţilor noştri basarabeni. Şi Domnia Sa a relevat faptul că până acum toţi preşedinţii României, de după 1989, şi toate partidele politice s-au compromis, când a fost vorba să ducă până la capăt gândul unirii, motiv pentru care ar fi nevoie de un nou partid care, asemenea Vetrei Româneşti, să fie în stare să realizeze acest lucru.

ILIE ŞANDRU, după ce a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru onoarea ce i-au făcut-o de a fi prezenţi la această lansare, a remarcat faptul că volumul de faţă este al treilea pe care îl lansează la Casa Iancului. El este scris cu inima şi sufletul său, cu toată fiinţa sa, care, în multe cazuri a fost în mijlocul fraţilor basarabeni pe care i-a preţuit şi i-a înţeles ca nimeni altul. Ea a fost scrisă pentru a fi lansată acum, pentru a întări spusele istoriei despre ce s-a întâmplat acum 100 de ani, ca şi pentru a ne pune o îngrijorată întrebare: Ce va fi de acum înainte cu Basarabia? Răspunsul stă în noi şi în atitudinea noastră de acum înainte.

Clipa de poezie a fost susţinută prin poeziile adaptate la temă ale poeţilor: RĂZVAN DUCAN, DORIAN MARCOCI şi subsemnatul, care, în numele Ligii Scriitorilor Români - filiala Mureş, al cărui membru este Ilie Şandru, i-a înmânat acestuia o frumoasă „Diplomă de Suflet".

 

Lasă un comentariu