TELEMUNCA - AVANTAJOASĂ, ATÂT PENTRU ANGAJATOR, CÂT ŞI PENTRU SALARIAT!

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, 29 martie 2018, decretul de promulgare a legii privind reglementarea activităţii de telemuncă, potrivit căreia salariaţii vor avea posibilitatea de a munci de acasă sau din alt loc în afară de sediul angajatorului lor, însă numai dacă activitatea desfăşurată la companie este îndeplinită cu ajutorul tehnologiei (desktop, laptop, smartphone etc.).

De exemplu, redactorii angajaţi de o firmă ce deţine un site de informare generală ar putea lucra direct de acasă, din moment ce activitatea lor implică munca pe internet.

Conform legii promulgate, telemunca va putea fi desfăşurată doar voluntar, în mod regulat, în baza unui contract individual de muncă încheiat, obligatoriu, în formă scrisă.

Concret, telemunca este „forma de organizare a muncii, prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor".

Totodată, legea prevede că, în desfăşurarea activităţii lor, telesalariaţii vor trebui să îşi organizeze programul de lucru de comun acord cu angajatorul, iar efectuarea orelor suplimentare va fi permisă, cu acordul scris al persoanelor în cauză, numai pentru cei angajaţi cu normă întreagă.

În plus, angajatorul este obligat să asigure toate condiţiile necesare pentru ca un telesalariat să lucreze din alt loc decât sediul firmei (de exemplu, conexiune la internet, calculator etc.).

În nota de fundamentare, iniţiatorii explică faptul că introducerea telemuncii va aduce avantaje atât angajatorilor, cât şi salariaţilor. Mai precis, primii vor avea costuri administrative mai reduse (cheltuieli cu închirierea de spaţii, cheltuieli cu utilităţile sau consumul de carburanţi), iar cei din urmă vor economisi banii şi timpul ce sunt necesare deplasării la şi de la locul de muncă.

„În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă", mai dispune actul normativ.

Contractele individuale de muncă la domiciliu trebuie să conţină neapărat programul în cadrul căruia angajatorul poate verifica salariaţii şi obligaţia firmei de a asigura transportul materiilor prime şi materialelor folosite în activitate, precum şi al produselor finite realizate.

 

Lasă un comentariu