Proiect: CONCUBINAJUL AR PUTEA INTRA ÎN LEGALITATE

La secretariatul Senatului a fost depus un proiect de lege, conform căruia cetăţenii români trecuţi de vârsta majoratului sau persoanele care au rezidenţă în ţara noastră vor putea încheia parteneriate civile şi vor putea beneficia de aproximativ aceleaşi drepturi de care se bucură şi persoanele căsătorite.

Potrivit propunerii legislative, persoanele care vor încheia un parteneriat civil vor avea o serie de drepturi şi obligaţii în raport cu partenerul. Ei vor avea dreptul să decidă în comun asupra aspectelor importante ale vieţii lor împreună, vor beneficia de dreptul la protecţia vieţii private şi de cuplu, vor avea aceleaşi drepturi procedurale şi de statut în instanţe sau proceduri administrative precum persoanele căsătorite, dar vor avea şi obligaţii, cum ar fi obligaţia de a-şi acorda asistenţă reciprocă şi îngrijire în caz de boală.

Parteneriatele civile vor putea fi încheiate numai de către persoanele cu discernământ, cu acordul expres al persoanelor ce formează cuplul şi în faţa unui registrator care, în urma depunerii unei solicitări din partea cuplului, stabileşte data la care se va încheia parteneriatul, în termen de şapte zile de la data depunerii cererii.

Încheierea parteneriatului civil va avea loc, în funcţie de decizia registratorului, la sediul primăriei sau într-un alt loc adecvat, nu va implica niciun cost, iar la eveniment nu este nevoie de martori.

De asemenea, un parteneriat civil nu va putea fi încheiat între persoanele care sunt rude de până la gradul al patrulea, chiar dacă gradul de rudenie derivă din adopţie sau dacă una dintre persoanele care formează cuplul este deja implicată într-un parteneriat civil sau într-o căsătorie.

În nota de fundamentare, iniţiatorii îşi motivează propunerea prin „creşterea continuă a numărului de naşteri în afara căsătoriei, care, în 2015, au depăşit numărul naşterilor din cadrul căsătoriei, iar copiii născuţi în afara căsătoriilor nu au aceleaşi drepturi precum cei născuţi într-o căsătorie şi prin faptul că România este, alături de Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia şi Slovacia, una dintre cele şase ţări din Uniunea Europeană care nu oferă cetăţenilor săi posibilitatea de a-şi oficializa relaţia de cuplu fără a fi obligaţi să se căsătorească şi să beneficieze de anumite drepturi".

Parteneriatul civil va putea fi încheiat nu numai de cetăţenii români, ci şi de cei străini care au reşedinţa în România de mai mult de un an.

 

Lasă un comentariu