LA CASA IANCULUI

Distribuie pe:

Tema dezbătută la „Casa Iancului" miercuri, 4 aprilie, „Triunghiul de foc al jertfei supreme", a fost prezentată de dl Ioan Berţa, preşedintele Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu"- Filiala Târgu-Mureş, ca fiind una de rememorare şi cinstire a jertfelniciei ostaşului român, cel care şi-a dat în atâtea rânduri viaţa, vamă pentru ţară, pentru neam, pentru glia străbună, pentru nemurirea faptelor sale, întru apărarea libertăţii acestui colţ de rai, în cuibarul căruia el, şi-ai lui tot înnoadă timpuri, urcând treptele veşniciei.

Tema a fost susţinută de domnii: col. Mihai Donţu, col. Vasile Tohănean şi lt.col. Mircea Dorin Istrate, ea referindu-se la crâncenele lupte din anul 1917 de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.

Col. Mihai Donţu, militar de la vârsta de 14 ani, un ofiţer cu o pregătire militară de excepţie, ne-a făcut o demonstraţie despre cum trebuie privită situaţia în care se găsea armata română imediat după intrarea ei în Primul Război Mondial, ca şi cea în care se stabilizase, într-un fel, frontul din Moldova anului 1917. A fost o lecţie de istorie adevărată privind desfăşurarea luptelor, succesele şi insuccesele armatei române, trădarea aliaţilor, situaţia jalnică a dotării, instruiri şi conducerea operaţiunilor militare, tactici şi strategii militare din ambele tabere beligerante, pierderi de vieţi omeneşti, situaţii limită, accentul fiind pus pe luptele de la Mărăşti. Bun comunicator şi orator, comunicarea domniei sale ne-a impresionat profund, punându-ne în situaţia de a vedea cu ochii minţii ororile războiului.

Col. Vasile Tohănean ne-a înfiorat toate simţurile, vorbindu-ne despre marile lupte, Mărăşeştiul în special, duse de soldatul român cu un eroism legendar, născut atât din disperare, cât şi din simţul datoriei de a-şi apăra pământul ţării chiar cu preţul vieţii. Ne-au impresionat numărul celor care au căzut în lupte: morţi, răniţi, dispăruţi, luaţi prizonieri, dar şi dârzenia ostaşului român, precar înarmat şi instruit, fără echipament militar adecvat, prost hrănit, epuizat de efort, măcinat de boli, dar care a făcut pe câmpul de luptă minuni de vitejie ce au rămas în istorie şi au impus mai apoi respectul şi aprecierea duşmanului faţă de el.

Lt. col. Mircea Dorin Istrate a vorbit despre evenimentele militare care au condus în final la acţiunile de luptă din zona localităţii Oituz, o nesfârşită jertfă colectivă pentru apărarea ţării şi menţinerea independenţei sale, în ciuda numeroaselor trădări din partea aliaţilor noştri.

Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz sunt locuri ce ar trebui să constituie o nesfârşită închinăciune a celor de-acum pentru sufletele jertfitorilor de-atunci, care au udat cu sângele lor fiecare palmă de pământ. În lacrima sufletului şi în neuitarea noastră, a celor de azi şi a celor ce vin, ar trebui să păstrăm mereu vie amintirea lor.

Clipa de poezie a fost susţinută de Mircea Dorin Istrate, Dorian Marcoci şi Silviu Raţiu, seara fiind una de excepţie, datorată atât conferenţiarilor şi temei abordate, dar şi modului în care doamna Melania Suciu a folosit retroproiectorul pentru a ilustra mişcarea trupelor şi grozăviile luptelor. Pentru activitatea în domeniul scrisului istoric, prof. Felician Suciu a primit o ,,Diplomă De Suflet" din partea L.S.R. - Filiala Mureş.

Lasă un comentariu