NE-AM INTERESAT PENRTU DUMNEAVOASTRĂ - Obligativitatea întocmirii amenajamentelor pastorale pentru toate pajiştile

Distribuie pe:

Începând cu 1 ianuarie 2019, amenajamentele pastorale sunt obligatorii, inclusiv pentru persoanele fizice şi juridice (proprietari sau utilizatori), iar pentru a beneficia de sprijin financiar prin APIA - 2019 trebuie să se facă dovada deţinerii amenajamentului pentru suprafeţele solicitate, spunea ec. Ioan RUS, director executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Mureş. Domnia sa adăuga: „Am revenit către fiecare unitate adminsitrativ-teritorială (UAT) din judeţ cu un extras din prevederile OUG 34/2013 şi HG 1064/2013 referitor la obligativitatea întocmirii amenajamentelor pastorale pentru toate pajiştile (păşuni şi fâneţe) aflate pe raza UAT. Cele mai multe primării au făcut demersuri numai pentru păşunile şi fâneţele aparţinând domeniului public şi privat al Consiliului local (primăriei), neglijând celelalte persoane juridice şi fizice care deţin asemenea suprafeţe pe raza UAT".

Suprafaţa din categoria de folosinţă - pajişti se actualizează în registrul agricol potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă nr.34/2013.

Lasă un comentariu