Azi, la Sângeorgiu de Mureş, Eveniment comunitar dedicate Zilei Internaţionale a Romilor

Primăria Sângeorgiu de Mureş, în parteneriat cu Asociaţia Divers, Asociaţia „Caritas Asistenţă Socială" Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia şi Şcoala Gimnazială „Sfântu Gheorghe" organizează azi, 12 aprilie, la ora 14, la Căminul Cultural din Sângeorgiu de Mureş un eveniment comunitar dedicat membrilor comunităţii, cu prilejul Zilei Internaţionale a Romilor.

„În această zi, ne propunem să sărbătorim cultura romă, totodată să conştientizăm situaţia de marginalizare în care se află multe comunităţi rome, printre care şi cea din comuna noastră, să discutăm despre cum poate fi depăşită această situaţie, folosind serviciile oferite în cadrul proiectului O şansă pentru fiecare în Sângeorgiu de Mureş", informează primarul comunei, Sófalvi Sándor Szabolcs.

Ziua Internaţională a Romilor este marcată anual, începând din 1971, când a avut loc, la Londra, primul Congres Internaţional al Romilor, fiind recunoscută la noi în ţară prin Legea nr. 66/2006 ca Sărbătoarea Etniei Romilor din România. (Limba romani/romanes este de origine indiană, două treimi din vocabular şi gramatica de bază sunt indiene, restul vocabularului fiind împrumutat din persană, greacă şi din limbile europene de contact. În limba romani, „rom" înseamnă „om", „bărbat", „soţ". Termenul „chakra" provine din limba sanscrită şi a fost adoptat ca simbol al etniei rome, însemnând „roată cu spiţe".)

În toamna anului trecut, în comună a fost lansat proiectul O şansă pentru fiecare în Sângeorgiu de Mureş, având ca scop reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din cele 4 comunităţi marginalizate din comună, în care există preponderent populaţie aparţinând minorităţii rome. Grupul ţintă este alcătuit din 600 de persoane (300 copii şi 300 adulţi). În scopul realizării obiectivului propus, se au în vedere, printre altele: crearea unei hărţi ocupaţionale digitale interactive pentru sprijinirea inserţiei pe piaţa muncii, cursuri de formare profesională în diverse meserii accesibile şi persoanelor cu un nivel de educaţie scăzut, sprijin pentru înfiinţarea a 10 afaceri, campanii şi servicii de informare şi consiliere ocupaţională şi medierea muncii, prin care minim 90 de persoane vor dobândi calitatea de angajat.

Serviciile sociale şi educative se vor concentra asupra prevenirii abandonului şcolar pentru 300 de copii din cele patru comunităţi, acces la două puncte igienico-sanitare, în Cotuş şi în Sângeorgiu de Mureş, realizate din construcţii modulare echipate cu duşuri, toalete şi maşini de spălat, pentru cei care nu au acces la apă aproape de locuinţă.

Proiectul are o durată de 36 luni (septembrie 2017 - august 2020) şi este finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene cu un buget total de 15.119.838,62 lei, din care 12.851.854,33 lei provin din Fondul Uniunii Europene, 2.117.854,63 lei din bugetul naţional, iar 150.554,66 lei reprezintă cofinanţarea Primăriei Sângeorgiu de Mureş.

 

Lasă un comentariu