Statul, civilizaţia şi... naţionalitatea

„Civilizaţia nu se măsoară după mulţimea automobilelor şi a maşinilor de tot felul; şi nu se cântăreşte aruncând în tereziile balanţei greutatea tunurilor cu tragere repede. Există un imponderabil de civilizaţie. Un imponderabil făcut de mii şi mii de lucruri insesizabile, din omenie, din sentimentul demnităţii omeneşti, din libertatea gândirii, din respectul convingerii altora, din atâtea şi atâtea alte noţiuni abstracte...".

Nicolae Dumitru Cocea (1880-1949), avocat, scriitor, jurnalist, publicist, activist politic de stânga, cunoscut ca o figură majoră, dar controversată, în domeniul satirei politice. Fondatorul multor ziare şi reviste, inclusiv Viaţa Socială, Rampa, Facla şi Chemarea, colaborând cu prieteni de scriitori, cum ar fi Tudor Arghezi, Gala Galaction şi Ion Vinea, a încurajat şi a dirijat dezvoltarea literaturii timpurii moderniste în România. Îl găsim mai târziu ca agitator republican şi anticleric, fiind arestat ca instigator în timpul revoluţiei ţărăneşti din 1907 şi a jucat un rol principal în regruparea cluburilor socialiste împrăştiate. În timpul perioadei interbelice, a fost ales în Parlamentul României ca socialist independent, a simpatizat cu Partidul Comunist Român aflat în afara legii. După 1948, a devenit un scriitor oficial al regimului comunist. În amintirea lui sunt mai multe drumuri cu numele lui în marile oraşe ale ţării, la Sighişoara există o „Casă memorială" şi tot aici un club „N.D. Cocea", înfiinţat în 1979.

***

„Un stat, după credinţa mea, trebuie să fie în «totalul» său, fiindcă este mai de folos particularilor, decât acela în care cetăţenii în «parte» sunt fericiţi, dar statul, ca întreg, se prăbuşeşte".

Pericle (495-429 î. Hr.), om de stat atenian, general, orator. A fost conducător al Atenei între 443 şi 429 î. Hr., timp în care a iniţiat numeroase reforme democratice, care au transformat oraşul într-un centru politic, cultural, artistic, economic al lumii greceşti. A construit Partenonul, noul Erehteion şi altele. În timpul conducerii sale, a început războiul peloponesiac (431-404 î. Hr.), în care a fost implicată şi Atena. A fost răpus de ciumă, care a lovit Atena în perioada desfăşurării acestui război. Pericle era un personaj frumos, cu trăsături nobile, dar cu capul puţin alungit, lucru care stârnea ironia scriitorilor. Mama sa era dintr-o familie foarte bogată, iar tatăl era unul din eroii bătăliei de la Capul Mycale. Pericle, în viaţa socială era un om sincer, subtil şi ager, considerat „O gură de aur", fiind supranumit „Olimpianul". A fost mare protector al ştiinţelor şi artelor, stingându-se din viaţă în anul 429 î. Hr. Pentru strălucirea intelectuală pe care a dat-o Greciei, secolul în care a trăit (V î. Hr.) a fost supranumit „Secolul lui Pericle".

***

P.S. „Aproape este Domnul de toţi cei ce Îl cheamă pe El întru adevăr" (Psalm 144, 18).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu