„REFLECŢII SUFLETEŞTI" vol. II GENEALOGIA MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS

Duminica dinaintea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, se mai numeşte şi „a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului". În evanghelia mai jos menţionată, sunt prezentate numele strămoşilor după trup ai lui Iisus Hristos, 42 la număr, grupate în trei serii sau perioade, fiecare cu câte 14 nume: prima de la Avraam până la regele şi proorocul David, epoca formării poporului evreu; a doua, de la David la strămutarea evreilor în Babilon, epoca măririi şi apoi a decăderii acestui popor; a treia, de la captivitatea babiloniană până la Hristos, „Perioada aşteptării lui Mesia". Această genealogie vine să ne arate întregii omeniri, că Iisus Hristos a fost „om" adevărat, născut pe pământ la „plinirea vremii", „pentru noi şi a noastră mântuire", sau cum spune Sf. Ap. Petru: „Cel Ce a plecat cerurile şi s-a coborât printre oameni, Hristos, fiul lui Dumnezeu".

„Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui; Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; Salmon a născut pe Booz, din Raahav; Booz a născut pe Iobed, din Rut; Iobed a născut pe Iesei; Iesei a născut pe David regele; regele David a născut pe Solomon din femeia lui Urie; Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia; Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia; Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în Babilon; după strămutarea lui în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; Iacob a născut pe Iacov, logodnicul Mariei din care s-a născut Iisus ce se cheamă Hristos".

(Matei, cap. 1, vers. 1-16,).

Naşterea Domnului Iisus Hristos o mai numim şi „Magia Crăciunului" - un vis spre fericire. E sărbătoare când totul este frumos în jur - decoruri minunate - şi toţi se iubesc - familiile se reunesc, cei greşiţi se iartă. Atmosfera este una nepământească, toţi se simt pătrunşi de ea, dar puţini ştiu de unde provine ea. Nu vine de la Moş sau de la brad, sau de la alte sortimente de dulciuri, ci de la ceva necunoscut oamenilor: „Iubirea lui Dumnezeu". „Magia Crăciunului" e un vis, o sforţare a omului de a atinge o fericire nepământească, în care totul e iubire, armonie şi frumuseţe. E un strigăt al sufletului după acea fericire totală în care nici nu poate visa. „Magia Crăciunului" este un crâmpei din Harul pe care-l revarsă Dumnezeu peste cei credincioşi, nu doar de Crăciun, ci ori de câte ori aceştia se sârguiesc să intre şi să rămână în legătură cu El, şi parcă este ceva inaccesibil omenirii. (Maria Lukacs - „Iisus Biruitorul")

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Prea Curatei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi păcătoşii şi ai grijă de Poporul nostru cel drept măritor creştin". Amin!

Lasă un comentariu