O carte frumoasă

În vara anului 2017, într-o frumoasă zi de iunie, a fost lansată o superbă monografie tematică intitulată sugestiv „LUERIU FOLCLORIC". Nu am putut participa efectiv din motive întemeiate, dar am fost alături de autorii acestui florilegiu, minunata familie Stavilă, ale cărei acţiuni au încântat publicul transilvan.

Mult apreciatul profesor Mihai Stavilă, distinsa soţie a dumnealui, Lucia Zamfira, completată admirabil de fiica dumnealor, profesor dr. Lucia Alexandra, căsătorită Pui. Acestora li se adaugă profesoara Adriana Cengher, dascăl cu suflet şi mai ales cu dăruire şi pricepere.

Oamenii aceştia, fără niciun fel de exagerare, fac cinste spaţiului transilvan, în spiritul şcolii ardelene, ai cărei urmaşi se exprimă prin tot ceea ce fac, fie în localitatea unde îşi desfăşoară profesoratul - Căpuşul de Cîmpie, fie în acest superb colţ de rai, al Lueriului natal.

Cartea are o amplitudine frumoasă, de peste 200 de pagini, cuprinzând inspirate informaţii legate de viaţa luerenilor sub aspect multiplu duhovnicesc, dar mai ales latura culturală, cu obiceiuri, ritualuri, elemente folclorice, oameni de suflet cu largi disponibilităţi.

Numai într-o astfel de oază sfântă puteau să apară celebrii dansatori din Lueriu şi adevăratele bijuterii folclorice de la şezători, clăci, ori cu prilejul nunţilor şi a ritualurilor de înmormântare.

Autorii, după alte cărţi şi cercetări consemnate în mai multe serbări şcolare sau comunale, în presa locală, ori în cea a zonei, după o mulţime de premii ale tuturor forurilor locale şi judeţene, au avut priceperea de a selecta din imensul tezaur al acestor străvechi aşezări mureşene şi de a oferi un adevărat buchet floral. Numai aşa poate fi numit rodul muncii lor de „înveşnicire" (expresia le aparţine autorilor), ca o dovadă a conştiinţei lor de a face din fapte în sine, un lucru veşnic.

Din mulţimea exemplelor se desprind cele legate de obiceiurile vechi şi noi, cele inspirate din clăci, şezători, ritualuri, cele legate de tradiţiile agriculturii, creşterii animalelor, munca la pădure etc.

Cartea se încheie cu activităţile diverse la căminul cultural, Despărţământul „Astra", cu exemplificări de oameni care au făcut şi fac cinste Lueriului.

Este o lucrare profundă, bine scrisă, într-o limbă aleasă, făcând cinste regionalismelor bine selectate, într-un ritm alert şi atractiv şi, fără îndoială, una din cărţile frumoase despre oameni, lucruri, obiceiuri, despre un trecut ce merită a fi cunoscut şi căruia i se prevede, neîndoios, un viitor pe măsură.

Lasă un comentariu