În termen de doi ani, AUTORITĂŢILE LOCALE TREBUIE SĂ ÎNFIINŢEZE CENTRE PENTRU... AGRESORII DIN FAMILIE!

La secretariatul Senatului, a fost depus un proiect de lege elaborat de Guvern, conform căruia, pentru combaterea violenţei domestice, este necesar să se înfiinţeze cel puţin câte un centru pentru agresorii familiali.

Centrele pentru agresori ar urma să fie realizate de către autorităţile locale în maximum doi ani de la intrarea în vigoare a actului normativ, în prezent, existând doar cinci astfel de unităţi în întreaga ţară: două în Baia Mare şi câte unul în Bucureşti, Alba Iulia şi Târgu-Mureş.

Documentul prevede că autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura crearea şi funcţionarea centrelor pentru agresori, cel puţin la nivel de judeţ, în funcţie de identificarea şi evaluarea nevoilor persoanelor supuse la violenţă domestică.

În prezent, o treime dintre ordinele de protecţie sunt încălcate, iar ONG-urile care luptă împotriva violenţei în familie consideră că realizarea unor astfel de centre este imperativă, întrucât agresorii tind să aibă un comportament de tip repetitiv, motiv pentru care este bine ca aceştia să aibă parte de consiliere psihologică adecvată, sau chiar psihiatrică dacă este nevoie, pentru a nu repeta aceleaşi acte de violenţă şi abuz.

Serviciile pe care ar urma să le ofere centrele destinate agresorilor sunt tratamente psihologice sau psihiatrice, tratamente de dezintoxicare (la recomandarea unui medic specialist), măsuri educative, servicii de consiliere şi mediere familială, reabilitarea şi reinserţia socială a agresorilor.

În iniţiativa Guvernului, se mai precizează că Ministerul Educaţiei va avea obligaţia să promoveze la nivelul curriculumului implementat la clasă, activităţi de învăţare referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, respectul reciproc, rezolvarea non-violentă a conflictelor în relaţiile interpersonale, violenţa de gen şi dreptul la integritate personală.

Proiectul mai prevede că, în implementarea ordinului de protecţie provizoriu, autorităţile locale sunt obligate să realizeze o bază de date cu cazurile de violenţă domestică.

Totodată, proiectul include şi amenzi între 2.000 şi 7.000 de lei pentru autorităţile locale care nu vor construi, în termenul prevăzut, astfel de centre pentru agresorii din familie.

Lasă un comentariu