Duminica Femeilor

Adevărata sărbătoare închinată femeii trebuie să fie rânduită în „Duminica femeilor purtătoare de mir", a treia duminică după Paşti. Este foarte greu să cuprinzi cu mintea complexul feminin, şi cel mai puternic argument pentru cinstirea femeii îl reprezintă întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, născut după trup, din femeie. Întruparea lui Iisus din Sfânta Fecioară a însemnat distrugerea barierelor inegalităţilor dintre bărbat şi femeie şi pecetluirea reală între Dumnezeu şi om prin femeia mamă.

În lumea veche, femeia era socotită spurcată, pusă în rândul vieţuitoarelor necuvântătoare, considerată unealtă în mâna bărbatului. Abia în epoca matriarhatului, femeia începe a se bucura de atenţia familiei. Religiile orientale au socotit-o vrăjitoare cu duh rău, care trebuie înlăturată din grupul iniţiaţilor alcătuit numai din bărbaţi. Pe piaţa sclavagismului, femeia era considerată marfa cea mai ieftină. Exista o excepţie în sânul poporului evreu, unde, chiar dacă nu avea drepturi egale cu bărbatul, era socotită fiinţă cugetătoare, de acelaşi sânge şi aspiraţii cu bărbatul. Patriarhii şi proorocii vechiului Testament ne-au lăsat mărturii despre faptele minunate ale dumnezeirii şi prin femei: Eva; fiicele lui Adam, soţia lui Noe; Sara, soţia lui Avraam; Maria, sora lui Moise; Rut, Ana.

Mântuitorul Iisus Hristos a fost crescut de Sfânta Fecioară în aleasă educaţie şi afecţiune de mamă. După răstignirea şi moartea Mântuitorului, Maica Domnului, frântă de durere, rămâne în mijlocul Apostolilor şi nu poate să meargă la mormânt în dimineaţa învierii. La evrei era obiceiul ca trupul depus în mormânt să fie îmbălsămat şi multe zile tămâiat şi uns cu mir, după posibilităţile familiei sau prietenilor celui decedat.

În amintirea acestui eveniment, Sfinţii părinţi au hotărât ca Duminica a treia după înviere să fie numită „Duminica femeilor purtătoare de mir" în cinstea acelor femei care s-au învrednicit de bucuria învierii.

Maria Magdalena a fost prima care s-a bucurat. Până să se lumineze de ziuă, ea a fost, împreună cu celelalte femei, la mormânt, cu mir, dar găsesc mormântul gol. A fost prima care L-a văzut pe Domnul Iisus înviat şi i-a anunţat pe Sfinţii Apostoli. A fost învrednicită cu daruri cereşti, propovăduind Evanghelia în Asia şi Palestina până la adânci bătrâneţi, când a fost ucisă cu pietre. Pomenirea ei se face şi la 22 iulie.

Salomeia, mama Sfinţilor apostoli Ioan şi Iacov; Ioana, soţul ei era demnitar la curtea regelui Irod; Marta şi Maria, surorile lui Lazăr, prietenul Mântuitorului, Marta a primit martiriul prin spânzurare; Maria, mama ucenicului Cleopa; Suzana; Fotinia - femeia samarineancă, cea care a dus vestea mesianică în Arabia şi Africa, moare la Roma, jupuită de vie.

În familia creştină, mama a fost cea care a păstrat şi a transmis cele mai nobile sentimente. Amintim sacrificiul mamelor: Antuza, mama Sfântului Ioan Gură de Aur; Emilia, mama Sfântului Vasile cel Mare, a crescut zece copii, dintre care patru episcopi şi trei monahi. Averea imensă pe care o deţinea a pus-o în slujba oamenilor săraci, înfiinţând primul spital din istoria lumii, casă pentru orfani şi azil pentru bătrânii nevoiaşi; Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul; Monica, mama Fericitului Augustin; Sfânta Elena, de origine daco-romană, mama Împăratului Constantin cel Mare. La noi, în ţară, avem moaştele Sfintei Filofteia, la Mănăstirea Argeşului, ale Prea Cuvioasei Parascheva, la Iaşi.

Dintre mamele cu un rol important în istoria neamului românesc, amintim: Maria - mama lui Ştefan cel Mare şi Sfânt; Despina, soţia lui Neagoe Basarab; Teodora, mama lui Mircea cel Bătrân, călugărită la Mănăstirea Cozia cu numele de Maica Teofana; Maria, soţia Domnului martir Constantin Brâncoveanu, şi multe alte mame purtătoare de mir.

Sărbătoarea din Duminica Mironosiţelor, o sărbătoare veche, este spre cinstirea memoriei tuturor femeilor creştine din întreaga lume, care şi-au dăruit viaţa creşterii de prunci vrednici pentru omenire. Din păcate, sunt şi mame care aruncă sau îşi ucid pruncii nenăscuţi, şi tinere care sfidează morala creştină neascultând de părinţi sau risipindu-şi tinereţea prin distracţii ieftine şi nesănătoase.

Lasă un comentariu