Consiliul Judeţean Mureş se aliniază standardelor comune internaţionale de management al calităţii

În cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, Consiliul Judeţean Mureş a obţinut finanţarea necesară pentru implementarea instrumentului de management al calităţii ISO 9001:2015 - Dovada calităţii în activitatea Consiliului Judeţean Mureş.

Anunţul a fost făcut ieri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute de preşedintele CJ Mureş, Péter Ferenc, în prezenţa vicepreşedintelui instituţiei, Alexandru Câmpeanu, şi a managerului de proiect - Codruţa Togan.

Se urmăreşte, în esenţă, creşterea eficienţei actului administrativ, în ideea că sistemul de management al calităţii nu este specific doar mediului privat, ci şi în context administrativ, singura diferenţă constând în faptul că „profitul" unei instituţii publice se exprimă prin calitatea serviciilor oferite şi gradul de satisfacţie al beneficiarilor de servicii.

Obiectivul general al proiectului, au arătat vorbitorii, este eficientizarea activităţii Consiliului Judeţean Mureş prin implementarea în activitatea curentă a unui instrument de management recunoscut pe plan internaţional pentru furnizarea de servicii publice care să corespundă aşteptărilor cetăţenilor.

Introducerea, la nivelul CJ Mureş, a sistemului de management al calităţii ISO 9001:2015 va însemna, printre altele: dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor personalului de conducere şi execuţie din aparatul de specialitate propriu, din rândurile căruia 54 de persoane vor beneficia de instruire specifică în management strategic, managementul calităţii şi un audit de calitate; dezvoltarea unui sistem informatic coerent, care să eficientizeze legătura între responsabilii cu managementul calităţii de la nivelul fiecărei structuri organizatorice a CJ Mureş.

Durata proiectului este de 16 luni, urmând ca, la final, toate autorităţile publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ (102 UAT) şi instituţiile subordonate (22 de entităţi) să fie informate asupra rezultatelor proiectului şi importanţei implementării unui sistem de management.

Valoarea totală a proiectului este de 617.187,55 lei, din care: 604.843,55 lei (98%) reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă, iar 2% - contribuţia beneficiarului.

N.red. ISO 9001 este un standard global de management al calităţii, adoptat de mii de companii din peste 100 de ţări. Poate fi aplicat tuturor tipurilor de organizaţii, atât firmelor axate pe producţie, cât şi celor axate pe servicii, ajutându-le să atingă standarde ale calităţii recunoscute şi respectate în întreaga lume. ISO este Organizaţia Internaţională pentru Standardizare. Are sediul în Elveţia şi a fost înfiinţată în 1947, pentru a dezvolta standarde comune internaţionale în diverse domenii, iar membrii săi provin din peste 150 de organe naţionale de standardizare. Revizuirea standardului în versiunea ISO 9001:2015 are în vedere, printre altele, tocmai îmbunătăţirea aplicabilităţii acestuia în domeniul serviciilor.

 

Lasă un comentariu