Hristos a Înviat!

Dragi cititori,

De câteva zile trăim alături de Hristos cel înviat. Este o perioadă cu totul şi cu totul specială în care întreaga natură reînvie aşa cum şi noi, oamenii, reînviem odată cu Hristos din iarna cea grea a păcatelor, păsările ciripesc şi dănţuiesc în zborul lor, copacilor le-a pălit floarea, iar noi, oamenii, purtăm pe buze salutul atât de înălţător al învierii: Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Cu acelaşi Salut le-a întâmpinat şi îngerul pe Mironosiţele femei care au venit la mormântul lui Hristos: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici (Marcu XVI:6). Acest episod, al întâlnirii dintre îngerul lui Dumnezeu şi femeile mironosiţe a fost rânduit spre a fi relatat în această duminică, a 3-a după învierea Domnului.

Mironosiţele sunt acele femei care, în ciuda fricii de vrăjmaşii lui Hristos, au îndrăznit să meargă pe Golgota înainte de răsăritul soarelui, în Duminica învierii, ca să ungă trupul lui Hristos cu mir. Datorită dragostei şi credinţei lor arzătoare, ele au fost primele care au auzit vestea plină de bucurie a învierii lui Hristos şi au devenit binevestitoarele ucenicilor.

Astfel, noi, creştinii, aducem un pios omagiu femeilor mironosiţe, cele dintâi vestitoare ale învierii Domnului şi prin intermediul lor tuturor femeilor din lumea aceasta. Ştim din Sfintele Evanghelii că trupul Domnului Iisus Hristos a fost înmormântat în grabă, în ziua de vineri (pe care noi o numim acum a pătimirilor), ritualul ungerii, specific iudeilor, nefăcându-se complet. Sâmbăta nu era îngăduit a se face nicio lucrare care presupunea effort fizic, legea iudaică fiind extrem de aspră în această privinţă. Abia a treia zi, duminica, întâia zi a săptămânii, femeile au mers la mormânt spre a împlini cele cuvenite pentru ungere, iar acolo, după întâlnirea cu îngerul, şi-au adus aminte de cuvintele Mântuitorului care spusese: „După trei zile Mă voi scula!" (Matei 16, 21).

Femeile creştine sunt astfel chemate la a fi mărturisitoare ale vieţii şi nu ale morţii, născând viaţa, pentru mântuirea lor şi înmulţirea neamului omenesc, ele având ca modele pe femeile mironosiţe din Evanghelie, dar şi pe Fecioara Maria - Maica Domnului, modelul desăvârşit. Femeile mironosiţe sunt, de asemenea, chip de purtare smerită şi ţinută decentă pentru femeile din societatea zilelor noastre. Mironosiţele sunt, nu în ultimul rând, chip de mărturisire curajoasă a lui Hristos, chiar în mijlocul unei lumi din ce în ce mai cufundată în materialism şi din ce în ce mai puţin sensibilă la valorile Evangheliei Mântuitorului.

Femeile creştine nu trebuie să treacă nepăsătoare şi neatinse de darurile minunate pe care această Duminică a Mironosiţelor le-o împărtăşeşte. Aceasta înseamnă o implicare directă a lor în viaţa Bisericii şi a societăţii, cu sensibilitatea şi devotamentul de care ele sunt capabile.

Dacă vor fi femei creştine, vor fi şi fii şi fiice, întru Hristos. Slava lui Dumnezeu pentru toate. Slava lui Dumnezeu, pentru femeile creştine, nădejdea mântuirii neamului nostru.

Tuturor femeilor creştine un sincer şi călduros „La mulţi ani!"

Lasă un comentariu