Lectoratul Institutului Limbii Române din Bucureşti la Universitatea Johannes Gutenberg - Mainz

Distribuie pe:

Începând cu anul 2013, Institutul Limbii Române (ILR) din Bucureşti oferă cursuri de limbă română şi de civilizaţie românească la Universitatea Johannes Gutenberg-Mainz, în cadrul Seminarului de romanistică de la Facultatea de Filosofie şi Filologie (Fachbereich 5) şi prin colaborarea cu Departamentul de istorie est-europeană al Facultăţii de Istorie (Fachbereich 07).

Aceste cursuri sunt susţinute de ILR şi Ministerul Educaţiei Naţionale din România prin intermediul Lectoratului de limbă şi cultură română înfiinţat în noiembrie 2013. Publicul ţintă este reprezentat în special de studenţii filologi şi istorici, dar prin componentele de limbaje specializate pot fi utile studenţilor de la diverse programe de studii, precum şi auditorilor liberi din alte domenii profesionale (sociologie, economie, drept, ştiinţe).

Lectorii de limbă română care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Lectoratului de la Mainz sunt dr. Ioana Maria Şarcă (2013-2014), lector universitar la Universitatea din Oradea şi dr. Cătălin Constantinescu (2014-2016), conferenţiar universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Din noiembrie 2016 activităţile lectoratului au fost încredinţate dr. Anca Gâţă, profesor universitar la Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi.

Ca şi în alte universităţi din spaţiul germanofon, la Mainz interesul pentru studiul limbii şi culturii române este însă reprezentat de o tradiţie şi eforturi susţinute de-a lungul ultimilor cincizeci de ani. Prof. dr. Wilhelm Theodor Elwert iniţiază, în anii '70, evenimente de promovare şi activităţi de predare a limbii şi culturii româneşti. Dr. Gerhard Damblemont, lector de literatură franceză la Roma, colaborează la aceste activităţi şi publică articole despre autori de limbă română (1974-2003). Totodată, dr. Augustin Alexandru Bidian (1974-1993) şi dr. Gerhardt Csejka (1993-2003) predau cursuri de limbă şi cultură românească. În ultimii ani, dr. Wolf Lustig, director academic al Seminarului de romanistică (2000-2017), şi prof. dr. Hans Christian Maner (2006-prezent) continuă activitatea de promovare a limbii şi culturii româneşti şi de colaborare cu Ambasada României la Berlin, concretizată în fondarea lectoratului ILR în 2013. Activitatea lectoratului este în prezent sub coordonarea prof. dr. Sylvia Thiele, decan (2017 - prezent).

Din 2009, prof. dr. Hans Christian Maner coordonează filiala din Mainz a Societăţii sud-est europene (Zweigstelle Mainz der Südosteuropa-Gesellschaft), care găzduieşte evenimente în cadrul cărora au conferenţiat pe teme legate de cultura din spaţiul de limbă română: prof. dr. Bogdan-Petru Maleon (Iaşi; 2010, 2014), dr. Anneli Ute Gabanyi (Berlin; 2010, 2014, 2017), M.A. Valeska Bopp-Filimonov (Bonn; 2011, 2017), prof. dr. Hans Christian Maner (Mainz; 2011, 2015, 2017), prof. dr. dr. h. c. Wolfgang Dahmen (Jena; 2012, 2013), prof. dr. Gheorghe Cliveti (Iaşi; 2012), dr. Romaniţa Constantinescu (Heidelberg; 2013), prof. dr. dr. h. c. Armin Heinen (Aachen; 2013, 2017), scriitorul Cătălin Dorian Florescu (Zürich; 2014), prof. dr. Thomas Bohn (Gießen; 2014), dr. Thomas Schares (Bayreuth; 2014), dr. Ottmar Traşcă (Cluj-Napoca; 2015), dr. Edda Binder-Iijima (Heidelberg; 2015), dr. Silvia Irina Zimmermann (Neuwied; 2015), scriitorul Claudiu M. Florian (Berlin; 2015), William Totok (Berlin; 2016), dr. Luminiţa Gătejel (Regensburg; 2016), dr. Florian Kührer-Wielach (München; 2016), Dorothea Krampol (Offenbach; 2017), dr. Mihai-D. Grigore (Mainz; 2017), dr. Svetlana Suveica (Regensburg; 2017).

Studenţii care frecventează activităţile lectoratului se specializează în domenii de studii precum: lingvistică, teatru, istorie, arheologie, filosofie, biblioteconomie, geografie, management, drept, biologie, sport, psihologie, sociologie, meteorologie, ştiinţe politice, ale educaţiei. La activităţile didactice prevăzute iau parte şi studenţi din alte ţări care se află în stagiu didactic Erasmus. Numărul mediu de înscrieri din 2013 până în prezent este de aproximativ 25 de studenţi pe semestru la cele 4 cursuri.

Cursurile oferite astăzi, comunităţii culturale din jurul Universităţii Johannes Gutenberg din Mainz, sunt de trei tipuri. În cadrul unor cursuri practice de nivel începător, fals începător şi A2, cursanţii studiază formule conversaţionale şi vocabular uzual în limba română. În cadrul unor prelegeri interactive, intitulate generic Introducere în cultura română, cursanţii regăsesc informaţii şi descoperă perspective multiple asupra unor subiecte de istorie şi civilizaţie românească, putând interveni cu propriile prezentări ale unor teme care îi interesează cu predilecţie (sistematizarea din perioada stalinistă şi comunistă în România, autori şi romane româneşti etc.). Pentru cursanţii care au competenţe de limbă română, dezvoltate în cadrul cursurilor practice, este propus un modul intitulat Lecturi şi traduceri (nivel A.2), în cadrul căruia sunt experimentate metode didactice novatoare şi este vizată dezvoltarea intensivă a competenţelor anterioare, până aproape de nivelul B2, în funcţie de eforturile şi capacitatea de absorbţie şi de achiziţie a limbii de către fiecare student. În regim opţional, studentul se înscrie la un modul de studii format din cursul de introducere în cultura românească şi unul dintre cursurile practice de limbă română, pentru care susţine examen. Ulterior, studentul poate continua studiul limbii române prin oricare dintre cursurile de la nivelul de competenţă lingvistică următor. Modulul complet de studii româneşti însumează 11 credite transferabile. La modul ideal, acelaşi cursant poate urma cele patru cursuri pentru a atinge minimum nivelul A2 de utilizator independent al limbii române. Studenţilor care doresc li se oferă cursuri individuale separate, în cadrul orelor de consultaţii sau în funcţie de programele de studii.

La activităţile curente ale lectoratului se adaugă, din 2006 până în prezent, prelegeri cu tematică de istorie şi cultură românească susţinute de prof. dr. Hans Christian Maner în cadrul cursurilor curente semestriale. În cadrul departamentului de istorie est-europeană sunt invitaţi specialişti, scriitori, artişti, personalităţi academice pentru a aborda subiecte legate de spaţiul cultural românesc.

Pe lângă activităţile didactice prevăzute semestrial, lectoratul colaborează cu departamentul de istorie est-europeană la organizarea anuală, de regulă la începutul lunii decembrie, a unei Zile de studii dedicată României, sub coordonarea prof. dr. Hans-Christian Maner. Prin tradiţie, aceasta se desfăşoară în Sala Senatului Universităţii Johannes Gutenberg din Mainz, fiind deschisă întregii comunităţi din regiune. Tematica abordată evidenţiază aspecte ale culturii şi civilizaţiei româneşti: Limba română la Mainz - deschiderea oficială a lectoratului ILR (2013), Întâlniri, conexiuni, hotare în Dobrogea - Locuitori de origine germană şi vecinii lor între Dunăre şi Marea Neagră (2014), Spaţii şi oameni. Istoria, literatura şi politica României (Secolele XIX-XXI) (2015), Cultura tradiţională românească în film şi literatură (2016), România şi Europa. Privind înainte cu sau fără amintiri? (2017).

În lunile ianuarie şi iunie lectoratul organizează o seară românească, în cadrul căreia studenţii prezintă aspecte legate de patrimoniul spiritual, tradiţii, opere literare, creaţii artistice româneşti. Konrad Böhmer, Aurelia Brecht, Jonas Grünke, Theresa Schepler au susţinut comunicări cu tematică culturală românească. În iulie 2017, prof. dr. Johann Kramer (Trier) a susţinut o prelegere festivă cu tema Limba română şi romanistica. Jonas Grünke (MA, Hamburg) este invitat în fiecare semestru la cursul de cultură românească cu prelegerea Româna - o limbă aparte între limbile romanice. În cadrul celei de A Cincea Zi de studii - România (11 decembrie 2017), au prezentat postere cu tematică culturală românească studenţii Konrad Böhmer, Aurelia Brecht, Pauline Constantin-Hunstig, Saim Sercan Güler, Sophia Kuhnle, Cecilie Plunder, Alexander Ring (licenţă, master, doctorat), sub coordonarea prof. dr. Hans Christian Maner şi dr. Anca Gâţă.

Lectoratul colaborează cu direcţia şcolară din Mainz (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfal) în scopul evaluării cunoştinţelor de limba română ca limbă străină pentru nivel liceal.

Activităţile lectoratului şi evenimentele organizate sunt popularizate prin intermediul site-ului web al facultăţilor de istorie şi de filologie, precum şi prin intermediul paginii de Facebook a lectoratului, care menţine contactul cu publicul interesat.

Lectoratul ILR de la Mainz contribuie la reprezentativitatea spiritului academic românesc, formarea multiculturală a viitorilor specialişti din spaţiul german, diseminarea unei imagini pozitive a culturii şi civilizaţiei româneşti ca aparţinând spaţiului european, dezvoltarea relaţiilor româno-germane la nivel academic, cultural, diplomatic, instituţional.

Lasă un comentariu