Ieri, 7 mai, au început evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-ac

Prima sesiune de evaluare, adresată elevilor claselor a II-a, a început luni, 7 mai, cu probele scrise la limba română și limba maternă. Testele de citire la aceste discipline vor fi susținute astăzi, 8 mai. Proba de matematică este programată miercuri, 9 mai, în timp ce proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în 10 mai.

În județul Mureș, susțin evaluarea la clasa a II-a 5.692 de elevi, aflăm de la prof. Irimie-Matei Camelia, inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație și purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

Conform calendarului evaluării competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a), proba la Limba română va avea loc în 15 mai, la Matematică în 16 mai, iar la limba maternă în 17 mai.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) va fi susținută de elevii claselor a VI-a în 23 mai (la Limbă și comunicare) și în 24 mai (la Matematică și Științele Naturii).

În sălile în care elevii își desfășoară activitatea în mod obișnuit se susțin, de regulă, evaluările, din cadrul acestora, în funcție de testul planificat, fiind eliminate în prealabil orice materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi.

Elaborarea testelor a revenit Centrului Național de Evaluare și Examinare, acestea având un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV și EN VI. Evaluarea se va face, în termen de cel mult șapte zile de la data susținerii ultimului test, în cadrul unității de învățământ, de cadrele didactice din respectiva unitate. Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Acestea vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate, informează Ministerul Educației Naționale.

Lasă un comentariu