Masă rotundă cu antreprenori de succes

Depus în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități, cu finanțare prin Proiectul privind învățământul secundar (ROSE), „Studenții de azi - profesioniștii de mâine" este implementat de Universitatea ,,Petru Maior" din Târgu-Mureș, Facultatea de Inginerie. Aprobarea s-a făcut prin Acordul de grant nr.32/SGU/NC/I de la sfârșitul anului trecut.

„În urma unei analize de impact și de nevoi corelate cu obiectivele proiectului ROSE, făcută de Universitatea noastră în rândul studenților cuprinși în cele trei Facultăți și anume: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Economice și Administrative, Facultatea de Științe și Litere, s-a concluzionat că în Universitate sunt necesare intervenții instrucționale și educaționale pe palierul de programe de studii, cât și la nivelul tehnologiei didactice utilizate în activitățile instructiv-educative la anul I studii de licență, dar și în rândul studenților vizați în grupul țintă. Menționăm că întregul studiu s-a realizat, în permanență, în colaborare cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul UPM și CCOC. Facultatea de Inginerie este cea care a inițiat acest subproiect, având cea mai mare nevoie de aceste intervenții, care țin de grupul țintă depistat.

Rezultatele propuse în cadrul subproiectului vizează următoarele aspecte: conștientizarea studenților privind importanța învățării; dezvoltarea competențelor socio-emoționale; utilizarea metodelor de dezvoltare personală (coaching, comunicare, leadership, selfmanagement); consiliere și orientare profesională prin implementarea unor module specifice și a unor programe remediale pentru disciplinele de studiu din anul I de la programele de studiu de licență", aflăm de la conf. univ. dr. Arina MODREA, director grant. Domnia sa preciza că printre acțiunile incluse în cadrul proiectului „Studenții de azi - profesioniștii de mâine" s-a numărat și masa rotundă cu antreprenori de succes. Ultima activitate de acest gen s-a desfășurat la începutul lunii mai. Alături de studenții din anul I ai Facultății de Inginerie, au participat și membrii echipei de management.

Invitați au fost antreprenorii prof. SORLEA Teodora Cristina și ing. ERCEAN Constantin. Aceștia au vorbit celor două grupe de studenți despre firma pe care o conduc și administrează. Nu au lipsit nici dezbaterile, analizele, studiile de caz, exemplele de bune practici din experiența de fiecare zi. De asemenea, s-au prezentat oportunitățile oferite în domeniul antreprenoriatului în varianta unui antreprenor cu studii și o calificare completă, iar la final s-au tras concluziile, pe baza celor discutate.

Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de Bacalaureat.

 

Lasă un comentariu