Anunț începere proiect „MODERNIZARE PRIN ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE"

Distribuie pe:

COMUNICAT DE PRESĂ

 

15.05.2018

 

Anunț începere proiect „MODERNIZARE PRIN ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE"

 

SC CORVIN COMIMPEX SRL, cu sediul în Târgu-Mureș, str. Predeal nr. 119, jud. Mureș, derulează, începând cu data de 05.03.2018, proiectul „MODERNIZARE PRIN ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul „MODERNIZARE PRIN ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE", cod SMIS 107445, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către SC CORVIN COMIMPEX SRL și are o valoare totală de 996.001,32 lei, din care 669.020,72 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 05.03.2018 - 30.11.2018.

Obiectivele proiectului sunt: Proiectul vizează modernizarea parcului de utilaje în scopul creșterii eficienței și randamentului prin dotări cu echipamente și utilaje înalt tehnologizate, introducerea de noi tehnologii de producție, dezvoltarea continuă prin îmbunătățirea produselor, serviciilor, adaptarea acestora la cerințele pieței și ale clienților, perfecționarea produselor, serviciilor conform reglementărilor și a standardelor naționale și europene, atât din punct de vedere a protecției mediului, cât și al conformității acestora cu cerințele Uniunii Europene.

Obiectivul specific imediat constă în dezvoltarea întreprinderii prin achiziționare de utilaje, echipamente, folosind potențialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane etc.), investiția contribuind în acest fel la lărgirea clientelei, a gamei de lucrări oferite, a serviciilor prestate și la dezvoltarea economiei regionale și locale și în acest fel la creșterea competitivității regiunilor ca locații pentru afaceri, la creșterea productivității și a calității serviciilor.

Date de contact beneficiar:

Târgu-Mureș, str. Predeal nr. 119, jud. Mureș

tel.: 0745-00.44.56, email: office@corvin.com.ro

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I www.facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Lasă un comentariu